לכתוב יותר, טוב יותר, ביחד: כיצד ריטריטים של כתיבה תומכים במסעם של סטודנטים לתארים מתקדמים

Emilie Tremblay-Wragg, Sara Mathieu Chartier, Elise Labonté-Lemoyne, Catherine Déri & Marie-Eve Gadbois (2021) Writing more, better, together: how writing retreats support graduate students through their journey. Journal of Further and Higher Education, 45(1), 95-106

עיקרי הדברים:

 • שלב כתיבת התזה או הדוקטורט מלווה לעיתים קרובות בקשיים ואתגרים, אשר נמנים בין הגורמים המובילים לנשירה
 • תוכניות לימודים בתארים מתקדמים עשויות להציע סמינרים ושיעורים של קריאה מודרכת, ואולם סטודנטים רבים מתקשים להתגבר על אתגרים הקשורים בכתיבה אקדמית
 • אחד הפתרונות שנראה יעיל ומבטיח הוא השתתפות בריטריטים של כתיבה
 • ריטריטים של כתיבה אקדמית מאפשרים לסטודנטים להתנתק מהעומס של שגרת היומיום ולהקדיש זמן ייעודי לכתיבה בתוך מרחב המספק תנאים אופטימליים
 • הם מאפשרים לסטודנטים לקבל תמיכה אישית ומקצועית ומסגרת זמנים מובנית כמו גם לצאת מן הבידוד המאפיין את תקופת הכתיבה
 • בנוסף, יש חשיבות לבניית מסגרת לתמיכה בסטודנטים אחרי הריטריט או בין ריטריטים על מנת שיוכלו להמשיך ליהנות מהזדמנויות לכתוב בחברת אחרים

למאמר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא כתיבה אקדמית

כתיבת עבודה תזה היא תנאי לקבלת תואר שני ודוקטורט. עבור חלק מהסטודנטים מלווה שלב כתיבת התזה חוויה רצופה קשיים ומאתגרת (Lison & Bourget, 2016). קשיים העולים בשלב הכתיבה הם בין הגורמים המובילים לנשירה ולאי סיום התואר (Nerad & Miller, 1996; Roberts, 2010).

כתיבה אקדמית, ובמיוחד בתקופת כתיבת התזה, קשורה לעיתים קרובות לתחושת בידוד (MacLeaod et al., 2012; Pegg et al., 2014). בנוסף, מתמודדים הסטודנטים עם חוסר ידע ומיומנויות של כתיבה אקדמית (Cotterall 2011; Ferguson 2009; Larcombe et al., 2007). מחברי המאמר, שפועלים בקנדה, כותבים שרוב הסטודנטים אינם לומדים באופן פורמלי מיומנויות הדרושות לכתיבת מאמר מחקרי בסדר גודל של תזה או דוקטורט.

תוכניות לימודים בתארים מתקדמים עשויות להציע סמינרים ושיעורים של קריאה מודרכת, אולם מעט מאד תוכניות תומכות בסטודנטים במהלך התקופה הקריטית של הכתיבה. אחד הפתרונות שנראה יעיל ומבטיח הוא ריטריטים של כתיבה. ריטריט כתיבה היא דרך להתפנות לכתיבה, באמצעות פינוי זמן המיועד אך ורק לכתיבה בתוך מסגרת ומרחב התומכים בה (Murray, 2015).

 

יתרונות של ריטריטים של כתיבה

אף-על-פי שריטריטים של כתיבה אקדמית מכוונים בעיקר להגדלת תפוקת הפרסומים המדעיים, סטודנטים לתארים מתקדמים חסרים ניסיון בכתיבת מאמרים (Ferguson, 2009). בטווח הקצר מכוונים הריטרטים המיועדים לאוכלוסייה זו להשגת הבנה טובה יותר של תהליך הכתיבה וסיום תוכנית הלימודים בהצלחה. לריטריטים של כתיבה יתרונות ברמה האישית, המקצועית והארגונית  (Kornhaber et al., 2016):

 1. נגישות למנחים בעלי ניסיון וקבלת תמיכה מתמשכת.
 2. הגברת המודעות, תחושת המסוגלות והמוטיבציה לכתיבה, כמו גם צמצום חרדה הקשורה בכתיבה.
 3. יצירת קהילה מקצועית בעלת חזון משותף הכוללת תמיכת עמיתים, אינטראקציות חברתיות וחונכות.
 4. פיתוח יכולת כתיבה אקדמית והצבת יעדים.
 5. יצירת מסגרת של זמן ומרחב מוגנים וקבלת לגיטימציה לכתיבה.

 

ריטריט הכתיבה של עמותת Thèsez-vous

במהלך שלוש השנים האחרונות הפעילה עמותת Thèsez-vous ריטריטים של כתיבה במחוז קוויבק (Quebec) בקנדה. ריטריטים אלה מיועדים לסטודנטים לתארים מתקדמים מתחומים שונים ומאוניברסיטאות שונות, והם נועדו לתמוך בהם באמצעות התקדמות בכתיבה אקדמית המבוססת על מטרות אישיות ריאליות, סיפוק תנאי כתיבה אופטימליים והפחתה בתחושת הבידוד בשלב זה של לימודיהם. הריטריטים מתקיימים לאורך שלושה ימים רצופים ונערכים במרכז אוניברסיטאי הממוקם הרחק מהפרעות החיים הרגילות. המקום מציע סביבה שלווה וקרובה לטבע המאפשרת למשתתפים הפסקה משגרת היומיום. הסטודנטים לנים במקום ומסופקות להם ארוחות.

במהלך שלושה ימים רצופים, הסטודנטים עוסקים בכתיבה אקדמית במהלך למעלה מ-20 שעות. משבצות הכתיבה הן בנות שעה אחת עד שלוש שעות. מנחים במקום מציעים מפגשי כתיבה אינטנסיביים בתנאים אופטימליים ללא הסחות דעת, וכן מספקים תמיכה פרטנית. בנוסף, מתקיימות פעילויות להתרעננות (למשל, טיול בטבע, משחקי כדור, ספורט מים, פאזלים ומשחקי קופסה) והזדמנויות למפגשים חברתיים. בהפסקות, מומלץ לסטודנטים להימנע מזמן מסך, להיות בתקשורת עם אחרים, לצאת החוצה ולקחת משהו קל לאכול. עד כתיבת המאמר התקיימו למעלה מ-40 ריטריטים כאלה, בהם השתתפו למעלה מ-1,500 סטודנטים וסטודנטיות אשר שיפרו משמעותית את יכולות הכתיבה ואת תפוקותיה. ריטריטים אלה הפכו פופולריים ביותר והמקומות בהם מתמלאים במהרה.

 

מהו סוד ההצלחה של ריטריט כתיבה?

ריטריט מאפשר זמן ייעודי ללא הפרעות לכתיבה. הריטריט מאפשר הגנה על הזמן, מרחב התומך בכתיבה ולגיטימציה למשימה זו (Paltridge, 2016). נמצא כי תקופות כתיבה ממושכות ללא הפרעות יעילות בהגדלת התפוקה המדעית. כך למשל, נמצא גידול של 100% בהגשות מאמרים וכן עלייה של 300,000 דולרים במענקי מחקר לכל 18,000 דולרים שהושקעו בריטריט כתיבה ובמתן תמיכה לכותבים (Kornhaber et al., 2016). 

נסיגה מהעומס של חיי היומיום. הסביבה והמרחב שבה מתקיימים הריטריטים מאפשרים להתנתק מההפרעות הרגילות ביומיום (Kornhaber et al., 2016), במיוחד כשמדובר בסטודנטים שהם הורים לילדים.

פיתוח יכולות כתיבה. השתתפות בריטריט מביאה לשיפור הביטחון העצמי על ידי חידוד אסטרטגיות ויכולות של כתיבה כמו גם פיתוח משמעת כתיבה. בכל מפגש כתיבה הסטודנטים מונחים להגדיר יעדים ספציפיים וריאליים (Kornhaber et al., 2016).

כתיבה במסגרת של לוח זמנים מובנה וקבלת תמיכה. יש חשיבות לשגרה וללוח זמנים מובנה במהלך הריטריט (Murray, 2015). המנחים מקפידים על משמעת עבודה וניהול זמן תוך כדי תמיכה ומתן תשומת לב למשתתפים. דבר זה מאפשר לסטודנטים להקדיש את עצמם לכתיבה ולצמצם הסחות דעת ודחיינות.

הפגת הבידוד החברתי-מקצועי על ידי יצירת קהילה. ריטריטים מספקים זמן כתיבה בחברת סטודנטים אחרים החווים אתגרים דומים (Macleod et al., 2012). זוהי סביבה שיתופית נטולת תחרות שבה סטודנטים יכולים לכתוב, ללא הדאגות הקשורות לתרבות האקדמית של 'לפרסם או למות' ('publish or perish'). סביבה זו מאפשרת להם לצאת מן הבידוד שחווים חלק גדול מהם בתקופה זו של לימודיהם. בנוסף, יש הזדמנות לגיבושה של קהילה בין-אוניברסיטאית ובין-תחומית של חוקרים צעירים, אשר בתוכה עשויים להתפתח שיתופי פעולה.

 

המגבלות של ריטריט כתיבה

למרות שלריטריטים של כתיבה מגוון יתרונות, חוויות מסוג זה אינן תרופת פלא לכל האתגרים העומדים בפני סטודנטים לתארים מתקדמים. למעשה, ריטריט של שלושה ימים אינו מספיק כדי לעמוד בכל הדרישות האקדמיות. חשוב, אם כן, לעשות במהלך הריטריט מודלינג (הדגמה) לאסטרטגיות עבודה על מנת שהמשתתפים יוכלו להשתמש בשיטות כתיבה יעילות בבית. כמו כן, חיוני לבנות מסגרת תמיכה בסטודנטים אחרי הריטריט או בין ריטריטים כך שיוכלו להמשיך ליהנות מהזדמנויות לכתוב בחברת אחרים.

בעוד אוניברסיטאות רבות מציעות תמיכה בכתיבה, פעילויותיהן נוטות להקנות ידע באמצעות פעילויות ממוקדות בלבד ולעיתים נדירות הם מספקים הזדמנויות ללמוד על ידי עשייה. באופן זה Thèsez-vous משלים שירותים אלה. המהות הבינתחומית והבין-אוניברסיטאית גם היא מסייעת בכל הנוגע לצמצום תחושת הבידוד בקרב סטודנטים לתארים מתקדמים.

 

סיכום

המחקר האקדמי תורם באופן משמעותי לייצור ידע מדעי (Larivière, 2012). לכן, שיעורי נשירה והארכת הלימודים בלימודי תואר שני מהווים מקור לדאגה - לא רק שידע מדעי אינו בא לידי פרסום, אלא גם תרומתם הפוטנציאלית של אנשים בעלי מומחיות גבוהה לשוק העבודה אינה מתממשת. לפיכך, חשוב להפיץ יוזמות שמטרתן לתמוך בסטודנטים לתארים מתקדמים במהלך השלבים המאתגרים של מסעם האקדמי.

אסטרטגיות רבות יושמו כדי לתמוך בהתקדמות הסטודנטים בתקופה המאתגרת של לימודיהם לתואר מתקדם - שלב כתיבת התזה. בקוויבק שבקנדה ובמקומות רבים אחרים, זינק מספר הכנסים וסדנאות בנושאי ניהול זמן וכישורי כתיבה, ואולם סטודנטים רבים מתקשים להתגבר על האתגרים הקשורים בכתיבה אקדמית. ריטריט הכתיבה של Thesez-vous המתואר במאמר זה מאפשר לסטודנטים להקדיש זמן מוקדש לכתיבה, תוך סיפוק התנאים אופטימליים לביצועה וצמצום הבידוד.

 

ביבליוגרפיה

Cotterall, S. (2011). Doctoral Students Writing: Where’s the Pedagogy? Teaching in Higher Education, 16(4), 413–425

Ferguson, T. (2009). The ‘Write’ Skills and More: A Thesis Writing Group for Doctoral Students. Journal of Geography in Higher Education 33(2), 285–297

Kornhaber, R., M. Cross, V. Betihavas, & H. Bridgman. (2016). The Benefits and Challenges of Academic Writing Retreats: An Integrative Review. Higher Education Research & Development 35(6), 1210–1227

Larcombe, W., A. McCosker, & K. O’Loughlin. (2007). Supporting Education PhD and DEd Students to Become Confident Academic Writers: An Evaluation of Thesis Writers’ Circles. Journal of University Teaching and Learning Practice 4(1), 54–63

Larivière, V. (2012). On the Shoulders of Students? The Contribution of PhD Students to the Advancement of Knowledge. Scientometrics 90, 463–481

Lison, C., & A. Bourget. (2016). Pourquoi faire une thèse? In La thèse. Un guide pour y entrer . . . et sen sortir, edited by E. Bernheim and P. Noreau, 13–22. Montreal, QC: Les Presses de l’Université de Montréal

Macleod, I., L. Steckley, & R. Murray. 2012. Time Is Not Enough: Promoting Strategic Engagement with Writing for Publication. Studies in Higher Education 37(6), 641–654

Murray, R. (2015). Writing in Social Spaces: A Social Processes Approach to Academic Writing. London, UK: Routledge

Nerad, M., & D. S. Miller. (1996). Increasing Student Retention in Graduate and Professional Programs. New Directions for Institutional Research 92, 61–76

Paltridge, B. (2016). Writing Retreats as Writing Pedagogy. Writing and Pedagogy 8(1)

Pegg, J. M., A. E. Adams, H. Smith Risser, S. Bottoms, A. Kern, & K. Wu. (2014). Finding FRiENDs: Creating a Community of Support for Early Career Academics. Brock Education 24(1), 47–54

Roberts, C. M. (2010). The Dissertation Journey: A Practical and Comprehensive Guide to Planning, Writing, and Defending Your Dissertation. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Corwin Press

 

 

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya