לכלול את כל המשפחות בחינוך: מאמצים מחוזיים לקדם מעורבות הורים בחינוך באונטריו שבקנדה

Hands, C. (2013). Including all families in education: school district-level efforts to promote parent engagement in Ontario, Canada. Teaching Education, 24(2), 134-149.

מעורבות הורים משחקת תפקיד חיוני בהישגיות התלמיד וברווחתו, אבל לא כל המשפחות מסוגלות להשתתף בחינוך של ילדיהן.

מאמר זה מתמקד באסטרטגיות איך להגיע ולתמוך בהורים המתמודדים עם אתגרים, כגון: גיוון תרבותי ועוני, ולשתפם בחינוך של ילדיהם.

במאמר נבחנו חמישה פרויקטים מחוזיים למעורבות הורים תוך שימשו בתצפיות, ניתוח מסמכים,  ו-47 ראיונות שנערכו עם מתאמי הפרויקט, עם מחנכים ועם הורים.

מתאמי הפרוייקטים ערכו סקרים וביקורים בקהילה כדי ללמוד על המשפחות ועל הקהילות שלהן.

לכל היוזמות הייתה תמיכה מחוזית, והשתמשו באסטרטגיות כדי לפנות לאתגרים תרבותיים ו/או אתגרים של עוני.
חלק מהיוזמות שיתפו את ההורים בהוראה ולמידה, ויוזמות אחרות סיפקו תמיכה הורית וקשרים לשירותי הקהילה ולארגונים עבור משפחות.

המחלקות המחוזיות לחינוך או המשרדים הממשלתיים, האוניברסיטאות והועדים המנהלים צריכים לעבוד עם המחנכים, לספק כוח אדם ומשאבים חומריים ופיננסיים כדי לתמוך ביוזמות כוללות המקדמות את ההשתתפות של כל המשפחות בחינוך ילדיהן.


קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya