לכוון גבוה, לכוון נמוך, לא לדעת לאן ללכת: שאיפות תעסוקה והישגים עתידיים של מתבגרים בעלי צרכים חינוכיים מיוחדים

Gutman, L. M. and Schoon, I. (2018). Aiming high, aiming low, not knowing where to go: Career aspirations and later outcomes of adolescents with special educational needs, International Journal of Educational Research, 89, pp. 92–102

לתקציר באנגלית

מאמר זה מסייע בהבנת היחסים המורכבים בין שאיפות הקריירה לבין הישגים חינוכיים מאוחרים יותר בקרב מתבגרים עם צרכים חינוכיים מיוחדים (צח"מ). על פי מסקנותיו, לשאיפותיהם של צעירים בעלי צח"מ השפעה מכרעת על עתידם.

המחקר אשר עומד במרכז המאמר בוחן את תפקידן של שאיפות מקצועיות בקרב מתבגרים בעלי צח"מ במטרה לחזות את הישגיהם הלימודיים והתעסוקתיים, ותוך השוואה להישגי מתבגרים ללא צרכים חינוכיים מיוחדים.

הנתונים חולצו מתוך מחקר אורך שעקב אחר נערים באנגליה, נלקח מדגם מייצג (9966=n) שכלל מתבגרים עם וללא צח"מ שפקדו בתי ספר רגילים.

מן הממצאים עולה כי למתבגרים עם צח"מ בגיל 14 יש שאיפות מקצועיות נמוכות יותר וודאיות פחות, כמו גם הישגים לימודיים ותעסוקתיים חלשים יותר בהמשך, כלומר בגילאי 20-16, מאשר שאיפותיהם והישגיהם של מתבגרים ללא צח"מ. יש לקחת בחשבון ששאיפה לתעסוקה במקצועות שדורשים מיומנות קלה, או בכאלה שאינם דורשים מיומנות כלל, אינה בהכרח שלילית, לאור הזדמנויות התעסוקה והמגבלות הקיימות.

בנוסף, צמצום או הפחתת תפיסת המגבלות והאילוצים החברתיים והתרבותיים הקיימים עבור מתבגרים עם צח"מ, למשל באמצעות הכשרות במיומנויות רלוואנטיות, תקופות התמחות וחניכות, עשויים לעודד צעירים בעלי צח"מ לטפח שאיפות גבוהות ולבקש להשיגן.

לאור מחקרים קודמים (Eccles et al, 1999; Jodl et al., 2001; Schoon, 2010), ראוי לערב את הורי המתבגרים ואת מוריהם כגורמי מפתח התומכים ומעודדים את הגשמת שאיפותיהם של מתבגרים בעלי צח"מ.

על מחקרים עתידיים להתמקד ביתר פירוט בבחינת הדרכים לעקוף או לצמצם את שאיפותיהם הנמוכות של המתבגרים בעלי הצח"מ ובמקביל לעודד אותם לכוון לעבר מטרותיהם הגבוהות ביותר. מחקר אשר יעקב אחר מסלולי המתבגרים הללו בעת הלימוד וההכשרה, יספק מידע נוסף על הדרך הטובה ביותר לתמוך בהם בדרכם בוגרים צעירים המגשימים את שאיפותיהם.

לסיכום, הממצאים מדגישים את חשיבות הסיוע שיש להגיש למתבגרים עם צח"מ בזיהוי שאיפותיהם המקצועיות בגיל ההתבגרות המוקדם ולאמץ אסטרטגיות הולמות כדי לעודד אותם להגשים את הפוטנציאל הטמון בהם.

 

לקריאה נוספת

מִלְקוּת לְחֵרוּת , מבט אישי ומקצועי על ליקויי למידה והפרעת קשב וריכוז

ארבעה פרופילים של מורי שילוב: תפיסות לגבי מעמדם ותפקידם ביישום הכלת תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות רגילות

 

ביבליוגרפיה

Eccles, J. S., Barber, B., & Jozefowicz, D. (1999). Linking gender to education, ccupation,  and recreational choices: Applying the Eccles et al. model of achievement related-choices. In W. B. Swann, J. H. Langlois, & L. A. Gilbert (Eds.). Sexism and stereotypes in modern society: The gender science of Janet Taylor Spence (pp. 153–192). Washington, DC: APA Press

Jodl, K. M., Michael, A., Malanchuk, O., Eccles, J. S., & Sameroff, A. (2001). Parents' roles in shaping early adolescents' occupational aspirations. Child Development, 1247–1265

Schoon, I. (2010). Planning for the future. Changing education expectations in three British cohorts. Historical Social Research, 35(2), 99–119

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Eccles, J. S., Barber, B., & Jozefowicz, D. (1999). Linking gender to education, ccupation,  and recreational choices: Applying the Eccles et al. model of achievement related-choices. In W. B. Swann, J. H. Langlois, & L. A. Gilbert (Eds.). Sexism and stereotypes in modern society: The gender science of Janet Taylor Spence (pp. 153–192). Washington, DC: APA Press
Jodl, K. M., Michael, A., Malanchuk, O., Eccles, J. S., & Sameroff, A. (2001). Parents' roles in shaping early adolescents' occupational aspirations. Child Development, 1247–1265
Schoon, I. (2010). Planning for the future. Changing education expectations in three British cohorts. Historical Social Research, 35(2), 99–119

yyya