ליפול בין הסדקים


Tali Rubovitz Mann and Dina Haruvi. "Falling through the Cracks"מאמר זה דן בדימוי המקצועי של מורי המורים במכללות לחינוך.

המחברות מראות כיצד דימוי זה מבוסס על מה שמוגדר כזהות סותרת של המכללות לחינוך מצד אחד, ושל הדימוי העלוב של מורי בית הספר בישראל מצד שני.

המכללות לחינוך מהוות צומת בין האוניברסיטאות לבין בית הספר, מאחר שהכשרת מורים משלבת מחקרים אקדמיים עם עבודת שדה בבית הספר, והצוות מורכב ממורים שצומחים הן באקדמיה והן בבית הספר.

על כן נטען כי מורי המורים, כמו המכללות לחינוך עצמן, נופלים בין הסדקים, נאבקים בין הדרישות שנכפו על ידי משרד החינוך לבין אלה שהונפקו על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

המחברות מציעות שהמכללות לחינוך צריכות במקום זאת לפתח  זהות מקצועית עצמאית, תוך שימוש ביתרון של הרבגוניות הייחודית של צוות ההוראה שלהן.

המחברות מראות כי הלחצים על מורי המורים, הנדרשים לעמוד בסטנדרטים אחידים שאינם תמיד מתאימים למגוון ההכשרות שלהם, משקפים את העובדה שהמכללות לחינוך נמנעות מהגדרה ברורה של זהותן המקצועית.

לפיכך, מצופה ממורי המורים להכיר את עבודת השדה בבית הספר, להיות מאוד קשובים לסטודנטים שלהם – לעתים קרובות באותה דרך שמורי בית הספר קשובים לתלמידיהם, לענות על סטנדרטים גבוהים של הוראה, ובאותו זמן לערוך מחקרים ולפרסמם.

המחברות טוענות כי ללחצים אלה יש השפעה משתקת על מורי המורים, ההופכים לקבוצה שקטה שאינה נלחמת על הזהות המקצועית האוטונומית או על מעמד גבוה יותר.

קישור לתקציר באנגלית מתוך חוברת הכנס הששי בהכשרת מורים

ראה גם:

מורי מורים: זהויותיהם, תת-זהויות והשתמעויות להתפתחות מקצועית

מכללות להכשרת מורים על פרשת דרכים: מורי מורים ממצבים את עצמם בעת משבר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya