לימוד מתמטיקה באופן מקוון בחינוך העל-תיכוני והגבוה: מחקר על התנהגות סטודנטים

Voon, Betty Wan Niu. Wong, Ling Shing. Razali, Siti Marhana binti. Online Mathematics Learning in Tertiary Education: A Study on Students’ Behavior. Academic Research International, vol. 5(5) (Sep 2014): 140-144.

המאמר סוכם מאנגלית ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

לימוד מתמטיקה דורש הבנה ותרגול מעשי, שהופך אותו לאתגר לסטודנטים רבים. מפגשי פנים-אל-פנים מסורתיים עם "גיר-ולוח" עדיין נדרשים עבור סטודנטים רבים, הזקוקים להדרכה נוספת מדורגת ואיטית כדי להבין את הנושא הנלמד. עם זאת, התקדמות בטכנולוגיה דיגיטלית כיום מאפשרת להוראה ולמידה במתמטיקה להתבצע דרך האינטרנט עם פחות הגבלה בזמן ובמרחב.

במחקר זה, סטודנטים מתנדבים התבקשו לקחת חלק בפעילויות למידה מקוונות במתמטיקה.

המתודולוגיה שנבחרה כללה הרצאות פרונטליות שניתנו באופן רגיל לאורך כל הסמסטר (14 שבועות), בתוספת דיון מקוון שנערך באמצעות הפייסבוק וכלי הערכה מקוון אינטראקטיבי מוכן לשימוש. עם סיום תהליך הלימוד, נערך סקר באמצעות שאלונים. השתתפות הסטודנטים בהרצאות הפרונטליות, הייתה חובה, בעוד שההשתתפות בדיון המקוון הייתה אופציונלית.

ניתן לנסח שאלות מתמטיות באופנים רבים. לא קיים אתר ייחודי ברשת שיכול להקיף את כל הצורות של השאלות המתימטיות. החוקרים בחרו שתי גישות, האחת, פייסבוק והשניה, הערכה מקוונת של פירסון (Pearson).

הפייסבוק נבחר להעברת השאלות הכלולות בדיונים שאינן דורשות סמלים מתמטיים מיוחדים. הוקמה לנושא קבוצת פייסבוק וסטודנטים הוזמנו להיות חברים בקבוצה. במהלך הסמסטר פורסמו בקבוצת הפייסבוק חמש שאלות שדרשו פתרונות קצרים או דיון. חברי הקבוצה היו חופשיים לחלוק את הפתרונות ביניהם, להנחות את חבריהם תוך כדי דיון ולשתף את צעדי החישוב שלהם בפרק זמן מסויים. התשובות שניתנו על ידי הסטודנטים נבדקו וניתן היזון חוזר, מעת לעת, על ידי המורה במהלך הדיונים.

ההערכה המקוונת של פירסון שימשה ליצירת שאלות יעד ותכלית, שאלות מבניות ושאלות המכילות גרפים וסמלים מתמטיים רבים. כדי להיכנס להערכה המקוונת יש צורך בקוד מיוחד אשר מגיע עם רכישת הספר של פירסון. סטודנטים נדרשו להתנסות בהערכות המקוונות שניתנו על ידי פירסון. הסטודנטים יכלו להתנסות בסימנים מתמטיים הנמצאים על גבי לוח באתר עצמו.

השאלות שניתנו בידי פירסון אפשרו לסטודנטים לחפש עזרה על ידי הקשה על מקש "עזור לי לפתור את זה" או "הראה דוגמה" במטרה לגלות את השלבים בפתרון הבעיה. אם הם עדיין התקשו בפתרון הבעיה היה עליהם להקיש על המקש "שאל את המנחה שלך" כדי לכוון את השאלות שלהם למנחה. אופציה של הדפסת שאלות הייתה זמינה במשך התהליך. הערכות מקוונות של פירסון הוכנו לכל הפרקים שנלמדו.

הסקר נערך בסוף הסמסטר באמצעות שאלונים, האנליזה של השאלונים והממצאים דורגו בסקלה מ-1 עד 5, כאשר 1 מבטא אי הסכמה מוחלטת ו-5 מבטא הסכמה מוחלטת. השאלות תוכננו לאיסוף מידע כללי אודות ההערכה המקוונת שנערכה, השקפות אודות מתמטיקה, והפרספקטיבה של אלה שהשתתפו בהערכה המקוונת ובדיון.

לסיכום, ניתן לומר כי הוראת מתמטיקה מהווה תמיד אתגר בחינוך בחינוך העל-תיכוני והגבוה. שילוב לימוד מקוון בהוראה הפרונטלית המסורתית מקודם ומואץ על ידי גישות רבות. החוקרים מצאו במחקר זה שסטודנטים הראו גישה חיובית יותר למתמטיקה אחרי שימוש בפייסבוק עבור שאלות שדרשו דיון פשוט, בעוד שבהערכה המקוונת של פירסון נעשה שימוש לשאלות בהן נדרשו סמלים מתמטיים מורכבים.

באמצעות צירוף של שתי הגישות, סטודנטים יכלו לערוך רפלקציה ולגלות שהם השיגו עניין, הבנה ובטחון רב יותר בנושא. ממצאים אלה עשויים לעודד סטודנטים להגיע לתוצאות טובות יותר במתמטיקה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya