לימוד מדעים באמצעות פורטל מקורות מולטימדיה: המקרה הסקוטי

מאת: Dely Elliot

Elliot, Dely; Wilson, Delia; Boyle, Stephen. British Journal of Educational Technology. Jul2014, Vol. 45 Issue 4, p571-580.

הסיכום נכתב ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

קיים מחסום הקשור ללימודי מדעים. חוקרים חושבים שהדבר נגרם עקב תפיסת המושג מדע אצל התלמידים, הנראה בעיניהם מורכב ומסובך. למרות שתפיסת האופי של המדע איננה יכולה להשתנות, זוהה שלטכנולוגיות מולטימדיה יש תפקיד קריטי ביכולת להתגבר על מחסום זה.

נמצא כי תלמידים שלמדו גנטיקה תוך שימוש במולטימדיה, שפרו את ההבנה ויכולת שימור הידע בהשוואה לתלמידים שלמדו בדרך המסורתית. במחקר אחר דווח על שיפור במעורבות ובמוטיבציה. פיתוחים טכנולוגיים חדשים סללו את הדרך לאבולוציה של פורטלים אלקטרוניים לצורך סיוע בלמידה והוראה וזאת, בין היתר, על ידי רתימת טכנולוגית המידע והתקשורת (Information and communication technology (ICT לתכנון הוראה ולמידה טובים יותר.

מחקר זה בא לבחון איך אמצעי מולטימדיה העשירים במקורות מדעיים הממוקמים בפורטלים משפיעים על התנסויות תלמידים בלמידת מדעים.

המסורת ארוכת השנים של סקוטלנד בתחומי המדע וההנדסה בתוספת פיתוח תכניות לימודים מתקדמות, הובילו להשקעה גדולה בחינוך כדי לצייד את התלמידים בידע מדעי ובמיומנויות משופרים. איך שלא יהיה, עקב האופי המופשט שלו, לימוד מדעים הינו אתגר.

האתגר של מורי המדעים הוא לא רק בגישה למקורות מולטימדיה באיכות גבוהה אשר מתאימים בהקשר לתכן תכנית הלימודים אלא מציאת מקורות שישפרו את ידע התכן הכללי שלהם ויגבירו את האפקטיביות והבטחון העצמי שלהם בהוראה. הספרות המדעית תומכת בתפקיד טכנולוגיות מולטימדיה להתייחס ולעזור להתגבר על קשיים הקשורים ללימוד מדעים.

במאמר זה מדווח על חקירה דו שלבית שגילתה את הרושם שעשו מקורות מולטימדיה הממוקמים בפורטל לאומי של למידה אלקטרונית הנקרא GLOW לדרבן מורים כלליים ומקצועיים ללמד חומר מעשי וכמו כן לגרות את התלמידים לגלות עניין במדעים, חיזוק המעורבות ושיפור סך הכל ההתנסויות שלהם במדעים. סקוטלנד הייתה הראשונה בפיתוח פורטל מקורות מולטימדיה להוראה.

מחקר זה בחן וחקר איך פורטל המקורות זרז או פעל כמעכב להוראה ולמידה. לדוגמא, כפורטל לביולוגיה נבחר נושא הגנטיקה המשלב בתוכו את סיפור הגנום האנושי וכפורטל לפיסיקה נבחר נושא המגנטיות המשלב בתוכו את שיטת הדיאגנוסטיקה המתקדמת, MRI. זאת לצורך קישור נושא הלימוד לאקטואליה בחיי היומיום. המחקר בחן גם את התפקיד הכללי שיש לוידאו ולטכנולוגית המולטימדיה ככלים חשובים בהקשרי למידה לשיפור סך הכל ההתנסויות הלימודיות של התלמידים במיוחד נושאים מאתגרים כמו מדעים.

לצורך המחקר החוקרים השתמשו בשאלונים, ראיונת אישיים, דיונים קבוצתיים ותצפיות. כאשר נבדק האימפקט של מקורות המולטימדיה נמצאה אצל 62% מהמורים הכלליים השפעה רבה על שיפור היכולת ללמד מדעים בהשוואה ל-38% אצל המורים המקצועיים. 72% מהמשתמשים או המשתמשים הפוטנציאלים ציינו שזה תורם להגדלת הנאה. כ-50% ציינו שזה שיפר את ההבנה ומעורבות במדעים ולהתמודדות עם בעיות פוטנציאליות.

תלמידים בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים ציינו שמכשיר הוידאו הפך אינפורמציה מורכבת לברת הבנה מאחר שהיא הועברה לא ב"מילים גבוהות". כמה מורים ציינו את תרומת הוידאו להבנת החומר, בלי קשר ליכולת התלמיד או להעדפות הלימודיות שלו.

מורי מדעים צריכים להיות משוכנעים ברווחים של הוראה המסתייעת במחשב לתלמידים בשעורי מדעים. ממצאים ממחקר זה מאשרים ומחזקים את המסקנה שטכנולוגיות מולטימדיה שינו את פני לימוד המדעים. עם מקורות נגישים אלה דרך פורטל ארצי נוצרו התנסויות לימודים רדיקליות שונות.

לממצאים אלה השלכות רציניות בכל הקשור להכשרת מורים והתפתחות מקצועית בהבטיחם שמורים ירכשו תכן מבוסס וידע פדגוגי כמו גם איסטרטגיות מעשיות על מנת שיוכלו לעשות שימוש בסביבות עתירות טכנולוגיות, כאשר זה ככל הנראה הולך להיות המצב הנורמלי בעתיד. מיצוי כל הפוטנציאל שפורטלים של טכנולוגיות מידע ותקשורת, מולטימדיה, ולמידה אלקטרונית יכולים להציע מתחיל בהתייחסות לאתגרים אלה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya