לימוד ויישום של אסטרטגיות לפתרון בעיות מתמטיות: המקרה של תלמידות תיכון "חלשות"

 
לימוד ויישום של אסטרטגיות לפתרון בעיות מתמטיות:
המקרה של תלמידות תיכון "חלשות"
הכנס המדעי השנתי ה-11
"מחקר, עיון ויצירה באורנים"– תש"ע
 
יום ב', ט"ז בתמוז תש"ע, 28 ביוני 2010
 
 
רציונאל: העברת למידה היא אחד האתגרים המרכזיים בחינוך המתמטי העכשווי. שונפלד Schoenfeld,1999)) מתייחס בחשיבות רבה למחקר עתידי שינסה להסביר את מנגנון העברת הלמידה. הוא מציין כי האתגר במחקר הוא גדול ומרכזי למאה ה-21, מאחר ואין עדיין תובנה ברורה, מדוע לעתים מתקיימת העברת למידה מתחום לתחום וממצב למצב, ולעתים לא מתקיימת. עד כה צוין בספרות המחקרית כי מומחים מבצעים העברת למידה מתחום או מצב מסוים לתחום או מצב אחר בהצלחה, אך קשה לראות את העברת הלמידה המתוכננת על-ידי חוקרים בקרב טירונים.
מטרת המחקר היא לחקור תהליכי העברת למידה של אסטרטגיות היוריסטיות לפתרון בעיות מתמטיות ויישומן לפתרון בעיות חדשות, על-ידי תלמידות תיכון 'חלשות'.
הוראה לקראת העברת למידה, תכלול לימוד המתייחס להבנת קשרים מהותיים בין פתרונות של בעיות מתמטיות, המתבטאים באסטרטגיות היוריסטיות משותפות לפתרון הבעיות. המחקר בודק העברה לטווח זמן קצר וארוך, שבין בניית הידע המקורי לבין השימוש בו. 
תרומת המחקר הצפויה היא בבניית מודל תיאורטי-מעשי, המתאר התפתחות תהליכי העברת למידה של אסטרטגיות היוריסטיות בפתרון בעיות במתמטיקה על ידי תלמידות חלשות. תיתכן גם תרומה מתודולוגית הקשורה לתהליכי מיפוי ידע מתמטי ובניית סכמות המבוססות על קשרים שמופו בין בעיות מתמטיות.
מתודולוגיה: המחקר מתבצע בבית ספר תיכון שש-שנתי בכיתות י"א-י"ב בקבוצות חלשות של תלמידות הלומדות מתמטיקה ברמה של עד שלוש יח"ל. תהליך איסוף הנתונים כולל איסוף נתונים בשיעורי מתמטיקה בכיתות וראיונות קליניים עם התלמידות. לתהליך זה קדמו שלושה מחקרי גישוש שסייעו בעיצוב המחקר הנוכחי.
שאלות המחקר
1.   האם וכיצד ניתן לטפח אוריינות היוריסטית באמצעות בניית קשרים בין בעיות מתמטיות נלמדות בקרב תלמידות תיכון חלשות? (אוריינות היוריסטית (Heuristic-Literacy) היא ידע של שפה הקשורה באסטרטגיות היוריסטיות ויכולת להשתמש במגוון אסטרטגיות היוריסטיות במהלך פתרון בעיות).
2.   מהם הקשרים שהתלמידות מזהות בין בעיות מתמטיות? בתחילת תהליך ההתערבות, באמצעו ובסופו?  
3.   מה מאפיין אוריינות היוריסטית של התלמידות בתחילת תהליך ההתערבות, באמצעו ובסופו?
סיכום ומסקנות: מהממצאים שהתקבלו עד כה, נמצא כי ניתן לטפח אוריינות היוריסטית בקרב תלמידות תיכון חלשות באמצעות תהליך הוראה הממוקד בבניית מערכת קשרים היוריסטיים בין פתרונות של בעיות. במהלך ההרצאה יובאו דוגמאות של תהליכי העברת למידה בשלבים שונים של ההוראה והלמידה. עוד נמצא כי מציאת קשרים יצירתיים בין בעיות עשויה לקדם תהליכי פתרון בעיות. במהלך ההרצאה יוצגו דוגמאות לממצא זה. המודל הסופי המצופה למחקר זה עדיין לא גובש, אך מניתוח הנתונים עד כה עולות תובנות ומסקנות שיש בהן חידוש וחדשנות לתחום הוראת המתמטיקה התיכונית לתלמידים חלשים.
 
מילות מפתח: העברת למידה במתמטיקה, פתרון בעיות מתמטיות, תלמידים חלשים.
 
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya