לימוד המתמטיקה בשילוב עם ההיסטוריה שלה

מקור: תקציר הפרק "לימוד המתמטיקה בשילוב עם ההיסטוריה שלה: צעד ראשון בדרך לחינוך המתמטי-הומניסטי" מתוך הספר בינה וקסם במתמטיקה ההומניסטית, מכון מופ"ת והוצאת "אח", עמ' 52-62
 
פרטים לרכישת הספר – לחצו כאן
לתוכן העניינים המלא - לחצו כאן
 
הטענה המרכזית של המחברת היא כי ראיית המתמטיקה כהומניסטית דורשת הבנייה מחדש של תפיסת המקצוע כשלעצמו.
קיים קונצנזוס רחב בין החוקרים, ששילוב ההיסטוריה של המתמטיקה יכביד על המורים המלמדים בבית הספר (Kats, 1997). שילוב זה ידרוש מהם, בנוסף לחובות ההוראה המוטלים עליהם אד הוק, להורות את תכנית הלימודים במתמטיקה וללמוד ולהכיר לפרטי פרטים את ההיסטוריה שלה.
"מיותר לציין כי רצוי לחשוף את המורים כבר בתקופת לימודיהם במכללה לחשיבות העניין ולציידם בכלים הדרושים לעבודתם במקצוע".
 
הסטודנטים הלומדים היסטוריה של המתמטיקה יכולים להגיע להבנה עמוקה של הנושאים המתמטיים ולהארה, עד כמה יישומית המתמטיקה שקודם לכן נראתה להם מופשטת. כמו כן יש להעביר את המסר למורים הלומדים, כי על המתעתדים ללמוד וללמד מתמטיקה מוטל להרחיב ולהשלים את הידע המתמטי בידיעות מההיסטוריה של המתמטיקה.
 
יש לציין כי ברגע שכלל המורים ישתכנעו שכדאי להם להשקיע מאמץ ולשלב חומר היסטורי בשיעורי המתמטיקה יתעוררו בעיות חדשות: חוסר הכשרתם של המורים והעובדה שהחומרים בהיסטוריה של המתמטיקה נכתבו לרוב על ידי ההיסטוריונים של המתמטיקה ולא על ידי המורים, ולכן אינם כה נגישים לשימוש מיידי בהוראה.
 
בעשור האחרון מסתמן בכל זאת שינוי ואנו עדים לכתיבה מוגברת בנושא ולהתרחבות מאגרי מקורות מההיסטוריה של המתמטיקה, שבהם מופיעים טקסטים שעובדו והותאמו לשימוש ישיר בהוראת המתמטיקה בכיתות. (למשל The British Society for the History of Mathematics).
אולם למרות המודעות של הכותבים והמפתחים חומרים לשילוב ההיסטוריה בהוראת המתמטיקה, לא ניתן להתחיל בשינוי מהותי בלי לבחון את גישת המורים בעצמם.
 
במאמרם "היסטוריה כמקור למורה המתמטיקה", מציעים פאובל ובארו (Fauvel & Barrow, 2000) לכלל המורים, כיצד לפעול כדי ללמד היסטוריה מתמטית בכיתת מתמטיקה:
1. להזכיר את המתמטיקה של העבר בדרך של אנקדוטות;
2. להוסיף מבוא היסטורי למושגים הנלמדים לראשונה;
3. לעודד לומדים להבין את הקונטקסט ההיסטורי (להבין בעיות היסטוריות באמצעות המושגים שהם לומדים);
4. להשתמש במיומנויות ספציפיות ללימוד היסטורי כדי להרחיב את מאגר המיומנויות של הלומד;
5. לעודד לומדים לפתח הבנה ביקורתית לגבי מה שהם לומדים;
6. לזמן התמודדות עם מחשב והערכה ביקורתית בחיפוש החומר;
7. כמשימות בית, לתת תרגילים המבוססים על טקסט היסטורי;
8. כמשימות כיתתיות, לתת תרגילים המבוססים על טקסט היסטורי;
9. לזמן פעילות דרמטית שתשפיע על האינטראקציה המתמטית;
10. לארגן פרויקט העוסק בפעילות מתמטית שנעשתה במקום בעבר;
11: לפתח גישה פדגוגית לנושא הנלמד מתוך הזדהות עם ההתפתחות ההיסטוריה שלו;
12. להמליץ על ספר קריאה (בהיסטוריה של המתמטיקה) לצורך לימוד עצמי של הלומד.
 
לפני שבאים בדרישות לקהל המורים למתמטיקה יש לערוך עמם בירור מעמיק לגבי עמדותיהם בנוגע לשילוב ההיסטוריה בהוראת המתמטיקה. אחת מהדרכים המקובלות היא להכיר למורים אלה את ההיסטוריה של המתמטיקה באמצעות חקירת התקופה והנסיבות ההיסטוריות שבה נוצרה והתפתחה. במילים אחרות, מתן הזדמנות להכיר את המציאות שליוותה את היווצרות הבעיה.
בהרצאה שנתן הרכבי (1994) "על שימושים בהיסטוריה של המתמטיקה בהכשרת מורים ובכיתות בית הספר", הוא מרחיק לכת ומעלה שאלות הנוגעות לעצם העיסוק בשילוב ההיסטוריה בהוראת המתמטיקה. בקשתו היתה, שכל מורה יציג לעצמו את השאלה, מדוע עליו להתעסק בהיסטוריה של המתמטיקה ולהוסיף על תוכניות הלימודים העמוסות לעייפה – ולהשיב עליה בטרם יתחיל לתכנן את מערך השילוב.
 
מקורות שצוטטו בסיכום:
הרכבי, א' (1994). שימושים בהיסטוריה של המתמטיקה בהכשרת מורים ובכיתות בית הספר. הרצאה ביום עיון, מכון מופ"ת.
Fauvel, J. & Barrow, J. (Dec 1999-Jan 2000). History as a Resource for the Mathematics Teacher. A position paper for discussion on the OU's PGCE Conference.
Katz, V. (1997). Some ideas on the use of history in the teaching of mathematics. For the Learning of Mathematics, 17(1), 62-63.

  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  מעונינת לקנות את הספר. נכנסתי לאתר מופ"ת ושם התגובה היא שאין ספר כזה

  פורסמה ב 18/05/2009 ע״י פנינה בן יעקב

  אכן הספר נמכר רק דרך הוצאת "אח" או בחנויות הספרים השונות. ראי קישור כאן:http://www.achbooks.co.il/aecommerce/c2702/12359.php

  פורסמה ב 19/05/2009 ע״י פורטל מס"ע
  מה דעתך?
yyya