ליווי בקליטה וההתפתחות מקצועית של מורים מתחילים בשנת עבודתם הראשונה ולאחר שבע שנים

מקור:

Proceedings of the fourth conference on teacher education June 23-27, 2002. Achva college of education, Israel.

מטרת המחקר:

מטרת המחקר הראשונה היתה להבחין בין מורים מלווים למורים לא מלווים מבחינת התפתחותם המקצועית גם לאחר שבע שנות עבודה.

השערת המחקר

שלב ההתפתחות המקצועית של מורים שלוו בקליטה גבוה בהשוואה לשלב התפתחותם המקצועית של המורים שלא לוו, גם לאחר שבע שנות ניסיון. (המחקר הוא מחקר אורך שהחל בשנת 1992).

ממצאים

נמצא כי ציון ההתפתחות המקצועית של המורים המלווים גבוה ברמה סטטיסטית מובהקת מציון ההתפתחות המקצועית של המורים הלא מלווים. משמעות מממצא זה היא, שלמורים המלווים יש יתרון, כי כבר בשלב הראשון של ההתפתחות המקצועית, ההתקדמות ב", אני" של המורים עצמם אינו תורם להוראה, מטריד ומעסיק יתר על המידה את המורים, משפיע על עמדותיהם ועל איכות ההוראה שלהם ומכביד על עבודת החינוך בהוראה.

בדיקת ההבדלים בהתפתחות המקצועית של מורים לפי ליווי בקליטה מראה, כי המורים המלווים בקליטה מגיעים מהר יותר לשלב גבוה יותר של התפתחות מקצועית בהשוואה למורים הלא מלווים.

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?