לחופשה מבית הספר הישראלי תפקיד בלמידת צעירים

הילדים הפכו לקולות מושתקים. צרכיהם האמיתיים הפכו לבלתי רלוונטיים. אחד הצרכים הברורים שלהם הוא דווקא חופשה מבית הספר. זו נדרסה תחת כזב אי חשיבותה. נכנענו למרחב מובן מאליו שבו חופשה מלימודים הפכה מגונה ויש לכובשה ועדיף בזול.
אנשים צעירים (כמו מבוגרים) צריכים חופשה כחלק משחרורם העצמי מעול מסגרות כפויות וחונקות אשר ברובן מדכאות את יצירתיותם, מונעות את התפתחותם החשובה ממיקומם במבחנים בינלאומיים.

נדרש דיון רחב אודות חשיבות שבירת מסגרות חינוכיות באמצעות חופשה.שבירה זו מכונה בעולם Unschooling ומיוצגת על ידי תנועה רחבה המבקשת לראות גם בנעשה מחוץ לכתלי בית הספר מציאות רלוונטית התורמת להתפתחות ומעניקה לחופש מתהליכי הוראה ולמידה ממוסדים מקום כחלק מצמיחתם הבעית ואינטלקטואלית.

למאמר המלא

 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya