לומדים מפינלנד: תובנות ממערכת חינוכית מוצלחת

סאלברג , פ' (2015). לומדים מפינלנד: תובנות ממערכת חינוכית מוצלחת. תל אביב: הקיבוץ המאוחד; מכון מופ"ת; מכללת סמינר הקיבוצים; הסתדרות המורים.

מתרגמת: תמי אילון-אורטל; עורך מדעי: נמרוד אלוני

ההישגים הגבוהים שהתלמידים הפיניים שבים ומפגינים במבחנים בינלאומיים, היעדר פערים חינוכיים בין מרכז לפריפריה והפיכתה של ההוראה למקצוע יוקרתי ונחשק מאוד בפינלנד – כל אלה עשו את מערכת החינוך של המדינה הנורדית הקטנה מושא להערצתם ולקנאתם של אנשי חינוך ברחבי העולם כולו.

לומדים מפינלנד מביא לקורא עדות ממקור ראשון על הצלחתה של מערכת החינוך הפינית במהלך שלושה עשורים להיחלץ מבינוניות מדשדשת ולהיהפך למופת עולמי של חינוך איכותי ושוויוני. מתוך התפלמסות ביקורתית עם הגישה העסקית-תחרותית ועם מגמת הסטנדרטיזציה המאפיינות את הרפורמות החינוכיות של ימינו, מציג לפנינו פרופ' סאלברג בכתיבתו השיטתית והכריזמטית את מאפייניה המרכזיים של "הדרך הפינית": תקצוב ציבורי במלואו, הימנעות מהרחבת שעות הלימוד ומהעמסת שיעורי בית, התנגדות לבחינות חיצוניות ולהערכות מספריות, שכלול ההוראה הפרטנית מתוך קשב לצרכיו ולקשייו הייחודים של כל תלמיד, העצמת האוטונומיה של המורים, בניית אקלים חינוכי של אמון ואחווה, פיתוח השכלה כללית וטיפוח מיטבי ושוויוני של אישיות התלמידים.

איש אינו מציג את דרכה המופלאה של מערכת החינוך הפינית טוב יותר מפאסי סאלברג. ספר זה הוא חובת קריאה לכל העוסקים בחינוך. 

                                                                    פרופ' לינדה דרלינג-המונד, אוניברסיטת סטנפורד

  • לומדים מפינלנד: תובנות ממערכת חינוכית מוצלחת הוא ספר שני בסדרה חדשה מחשבה חינוכית, פרי שיתוף פעולה עם מכללת סמינר הקיבוצים; הוצאת הקיבוץ המאוחד – סדרת קו אדום; מכון מופ"ת והסתדרות המורים.

להוצאת הקיבוץ המאוחד

תוכן עניינים והקדמה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya