לוח אינטראקטיבי מתוקשב בכיתה בבתי ספר ממלכתיים: תגובות המורים להגמוניות קונסטרוקטיביות-חברתיות

Schmid, Euline Cutrim; Whyte, Shona. "Interactive Whiteboards in State School Settings: Teacher Responses to Socio-Constructivist Hegemonies", Language Learning & Technology, v16 n2 p65-86 Jun 2012.


מחקר זה בוחן את השילוב של לוח אינטראקטיבי מתוקשב בכיתה על ידי מורים, שאנגלית אינה שפת אמם, המלמדים אנגלית כשפה שנייה בבתי ספר ממלכתיים בצרפת ובגרמניה.

הקוגניציות של המורים נחקרו באמצעות נתונים אמפיריים איכותניים, ששילבו תצפיות בכיתה, הקלטות בוידאו של השיעורים, ראיונות עומק ועשיית רפלקציות שצולמו בוידאו.

הממצאים מציעים כי למרות ההכשרה הקונסטרוקטיבית-חברתית שהוכוונה מבחינה תקשורתית, המורים השתמשו בלוח אינטראקטיבי מתוקשב בכיתה כדי ליישם מגוון של גישות שונות שאינן בהכרח אותן גישות להן נחשפו בעת ההדרכה וההשתלמויות.

המאמר עוקב אחר השימוש של המורים במודלים השונים, החל בתרגום הדקדוק המסורתי ועד למודלים קונסטרוקטיביים ותקשורתיים יותר של למידה מבוססת פרויקט ומשימה.

המאמר מראה כיצד הגישות של המורים מעוצבות על ידי מגוון של גורמים, כגון: ניסיון הלמידה וההוראה של המורים, האמונות הפדגוגיות והדרישות המוסדיות.

ממצאים אלה מתארים כיצד המורים לעתים קרובות מתאימים או מתעלמים מפדגוגיות הגמוניות כדי להבנות את הייצוגים שלהם לגבי הטכנולוגיה, המאורגנים עם המטרות האישיות שלהם או עם המטרות של תכנית הלימודים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם :

היעילות של לוח "חכם" בכיתה – מבט כולל על ממצאי מחקר

 לוח אינטראקטיבי כאמצעי האורג בין ישן לחדש

האם הלוח האינטראקטיבי לא רק חכם בלילה

עמדות מורים לגבי שימוש בלוח האינטראקטיבי : חסרונות ויתרונות בהעברת למידה בכיתה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya