לוח אינטראקטיבי בגן הילדים – התנסות ייחודית בהכשרת גננות

ליאת אייל , אורה סגל-דרורי , שירה ברק, גלית פדלון , "לוח אינטראקטיבי בגן הילדים – התנסות ייחודית בהכשרת גננות" , בתוך: ספר הכנס התשיעי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי , י' עשת-אלקלעי, א' כספי, נ' גרי, י' קלמן, ו' זילבר-ורוד, י' יאיר (עורכים), רעננה: האוניברסיטה הפתוחה

ליאת אייל (מכללת לוינסקי לחינוך), אורה סגל-דרורי (מכללת לוינסקי לחינוך), שירה ברק (מכללת לוינסקי לחינוך), גלית פדלון (מכללת לוינסקי לחינוך)

בפוסטר זה מוצגים באופן סכמטי ממצאי מחקר גישוש בנושא שילוב הלוח האינטראקטיבי בגן הילדים שבוצע על ידי סטודנטיות לחינוך בגיל הרך ומנחותיהן במסגרת תכנית מצוינים במכללה. המחקר בחן את השפעת הלוח האינטראקטיבי על תהליכי הוראה-למידה במהלך חמישה מפגשים שנערכו לקבוצה הטרוגנית בת חמישה ילדים בגילאי 6-4 . המפגשים נערכו בנושא מצולעים.
מתוך המחקר עולה כי ללוח האינטראקטיבי ישנם יתרונות ללמידה בקבוצת ילדים קטנה, מכיוון שהוא משלב עזרים חזותיים וכך מתאפשרת למידה יעילה התקיימת במספר ערוצים תפיסתיים במקביל. בנוסף, השימוש בלוח האינטראקטיבי מעורר מוטיבציה בקרב הלומדים (ליאת אייל, אורה סגל-דרורי, שירה ברק, גלית פדלון).

לדיווח בכנס צ'ייס 2014 , האוניברסיטה הפתוחה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya