לוחות ממוחשבים חכמים: האם המורים באמת משתמשים בהם באופן אינטראקטיבי?

מאת: Cemal Tatli

Tatli, Cemal; Kilic, Eylem. Interactive whiteboards: do teachers really use them interactively? Interactive Learning Environments, Oct2016, Vol. 24 Issue 7, p1439-1455.

המטרה של מחקר כמותי זה היא לבחון את השימוש של מורים בבתי ספר תיכוניים במאפיינים ספציפיים של לוחות ממוחשבים חכמים (interactive whiteboards). במחקר השתתפו 535 מורים מבתי ספר ניסיוניים שנבחרו מתוך 10 מחוזות תחת "פרויקט הפאתיח'" (FATIH Project), במהלך שנת הלימודים 2013-2012.

הנתונים נאספו באמצעות סולם רמת שימוש של שלושה גורמים שפותח בידי החוקרים ונותחו באמצעות סטטיסטיקה תיאורית ומבחנים א-פרמטריים. לא נמצא הבדל מובהק בין השימוש במאפיינים האינטראקטיביים של הלוח הממוחשב החכם לבין מגדר, רמת השכלה, או תחום דעת.

אולם, נמצא הבדל מובהק בין השימוש במאפיינים האינטראקטיביים לבין ניסיון מקצועי, עיר, בעלות על מחשב, הכשרה בלוח ממוחשב חכם בשדה, ניסיון קודם עם לוח ממוחשב חכם, משך השימוש, תדירות השימוש, והמקרה של הצעה לשימוש בלוח ממוחשב חכם למורים אחרים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

תפיסות של סטודנטים לגבי לוחות חכמים מבעד לעדשות המסגרת המושגית של קהילת חקר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya