לוותר על שיעורי הבית: גורם לתלמידים להעתיק ולא ללמוד

ינון מילס

נתונים של ארגון ה-OECD מראים שישראל בצמרת מדינות המערב בזמן הכנת שיעורי בית. סקר של המגזין מצא ש-35 מהילדים נעזרים בהוריהם לשיעורי בית, ו-95% מההורים מאמינים כי זה מסייע לילדיהם. אולם מחקרים ומומחים טוענים דווקא כי הכנסת בית הספר לבית אינה מועילה כלל וכלל


ראה גם :
סוגיית שיעורי הבית ממשיכה לעורר ויכוח ברחבי העולם

הבעיה עם שיעורי הבית

למידת עמיתים והכנת שיעורי בית


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    ראו בנושא זה את הסקירה בכתב העת 4 הממ"מים גיליון מספר 15, "עיצוב במדיניות בבית הספר היסודי בנושא שיעורי הבית", בקישורhttp://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/42047/yarkhon191.pdf

    פורסמה ב 06/12/2012 ע״י מלכה וידיסלבסקי
    מה דעתך?
yyya