להתנסות ולהרגיש – למידה עצמית משתפת באקדמיה

פריצקר, ד' (2018). להתנסות ולהרגיש – למידה עצמית משתפת באקדמיה, תל אביב: מכון מופ"ת

תאוריות למידה שונות מנסות לענות על השאלה: כיצד לומדים יכולים לתפקד כמורים של עצמם? כשמודבר בפרחי הוראה, העתידים להכין את דור המחר ולנווט בעולם שטוף טכנולוגיות ומאגרי מידע, למידה עצמית נהיית יעד רלוונטי מתמיד. עם זאת, יש לזכור שהצבת יעד של למידה עצמית במוסד אקדמי אל מול לומדים שמאחוריהם למידה מסורתית רבת-שנים ואל מול מרצים המורגלים בהוראה מעל הקתדרה אינה פשוטה כלל ועיקר.

ספר חדש בהוצאת מכון מופ"ת מביא סיפורי מסע של מרצים שחרגו  מדרך הוראתם החזיתית-מסורתית, ויישמו למידה עצמית משתפת בקורסים דיסציפלינריים במסגרת תכנית ניסויית ללמידה עצמית, שנערכה במכללה האקדמית גורדון.

הספר מאיר את סוגיית הלמידה העצמית המשתפת ובוחן את מורכבותה הרגשית ואת הדילמות המתעוררות במהלך יישומה. הוא מעלה על נס את הרלוונטיות שלה בתקופה שבה נסללים, חדשות לבקרים, ערוצי תקשורת וטכנולוגיה חוצי-גבולות ומשתפים, זמינים ונגישים למידע; הוא מצביע על  תובנות ועל השתמעויות לכינונה של תשתית ללמידה עצמית משתפת באקדמיה בכלל ובהכשרת מורים בפרט.

ד"ר דרורה פריצקר, עורכת הספר ומרכזת המחקר של התכנית הניסויית ללמידה עצמית במכללה האקדמית גורדון. חוקרת ויועצת בתחום המחקר האיכותני; שימשה מרצה בכירה בתכניות ללימודי תואר שני במסלולי הדרכה, מנהל וחינוך משלב; חברה בוועדה להערכת  עבודות גמר  ומדריכה פדגוגית.

תחומי התמחותה והוראתה: שיטות מחקר למתקדמים: המחקר האיכותני והמחקר הנרטיבי. פיתחה  מסגרת מתודולוגית קונספטואלית חדשנית  "שרשרות נרטיבים", הנותנת מענה  למחקר מרובה נרטיבים במסלול של חקר עצמי, חקר האחר וחקר משותף. הייתה חברה פעילה בארגון בין-לאומי בתחום חקר ההוראה והכשרת מורים. עבודותיה התפרסמו בכנסים ובכתבי עת עבריים ובין-לאומיים מובילים. 

לרכישת עותק מקוון או מודפס של הספר

לקריאה נוספת

 הוראה ולמידה בעידן הדיגיטלי

מהו לומד עצמאי ואיך מגדלים כזה?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya