להקשות על הגישה: אי שוויון דיגיטלי ולמידת מבוגרים בחדרי מחשב ציבוריים

Smythe, S., Breshears, S., (2017). Complicating access: digital inequality and adult learning in a public-access computing space. Canadian Journal for the Study of Adult Education, 29(1), 67-81

מאמר זה עוסק בשאלה: כיצד מדיניות דיגיטלית יכולה לסייע בסיפוק צרכי הלמידה של מבוגרים הנמצאים בשוליים מבחינת גישה לאינטרנט ולשירותים דיגיטליים? המאמר מבוסס על תיאור מקרה של אדם המתקשה בכל הקשור לגישה דיגיטלית למידע, בעקבותיו מציעות החוקרות לקובעי מדיניות דיגיטלית לשקול בחיוב מתן סיוע בלמידה דיגיטלית. סיוע זה יכול להתבטא בהשקעה בחדרי מחשב ציבוריים, הנחיה בלמידה דיגיטלית ואף הפחתת דמי האינטרנט החודשיים.

במסגרת ניסוח מדיניות המיועדת להגדלת הגישה לידע וטכנולוגיה דיגיטליים בקרב האוכלוסיה הכללית, גישה מוגדרת כפוטנציאל או אמצעי לגישה לחיבור לאינטרנט. לטענת החוקרות, ישנם מבוגרים רבים אשר עבורם גישה לאינטרנט היא מסובכת והם חווים קשיים בלמידה. מבוגרים אלו, הנמצאים בשוליים מבחינת גישה דיגיטלית, שונים באופן ניכר מאלו המשמשים לרוב כ"מודל של משתמשים מבוגרים" במדיניות דיגיטלית. לפיכך, בחרו החוקרות לבצע מחקר אתנוגרפי המבוסס על תצפית על מנת לבחון מקרוב חוויות למידה של מבוגרים ואת הקשיים הנלווים לכך.

במהלך המחקר נפגשו החוקרות עם מספר אנשים אשר פקדו קפה-אינטרנט מסוים בקביעות. במאמר הן מציגות בהרחבה את סיפורו של אחד מבאי הקפה, אשר הגיע לשם לפחות אחת לשבוע במהלך שנה שלמה. הן מתארות את הקשיים עמם התמודד בתהליך ההתחברות לאינטרנט ובלמידה, כגון חיפוש בגוגל, ואת חששו מהשימוש במחשב באופן כללי. הוא קיבל הדרכה שכללה פתיחת חשבון דואר אלקטרוני, הכרות עם אופן השימוש באינטרנט ושימוש במקלדת המחשב.

החוקרות מציעות לבצע מחקרים נוספים אודות גישה דיגיטלית בקרב מבוגרים המסתמכים על חדרי מחשב ציבוריים כמקור הגישה היחיד לאינטרנט. מחקרים אלו יוכלו לתרום להבנה מעמיקה יותר של האופן בו אי-שוויון דיגיטלי וחברתי קשורים ללמידת מבוגרים. לדבריהן, יש לשאוף לעיצוב מדיניות דיגיטלית שתתחשב בצרכי האנשים אשר נמצאים בשוליים מבחינת גישה דיגיטלית ותכלול למשל אינטרנט בעלות נמוכה ותכנון חדרי מחשב כחללים ציבוריים שיתופיים.

לקריאה נוספת:

ההשפעה של מיומנויות דיגיטליות על תוצאות חינוכיות: ראיות ממבחני ביצועים

הבנה מגוונת של השימוש וחוסר השימוש באינטרנט בקרב קשישים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya