להפוך לעצמי מסוגל: תהליך התפתחותי של למידת מבוגרים מרחוק

מאת: Lee Kyungmee

Kyungmee, L., et al. (2019). Becoming a competent self: A developmental process of adult distance learning, The Internet and Higher Education, 41, 25-33

במאמר זה מוצגת גישה התפתחותית המאפשרת הבנה טובה יותר של חוויות הלמידה של לומדים מבוגרים שלקחו על עצמם ללמוד לתואר אקדמי או להשלימו במסגרת אוניברסיטה פתוחה. כותבי המאמר פונים למושג ההתהוות (Becoming) כדי להסביר את חוויותיהם של סטודנטים המעוניינים לעשות תואר שלם או חוזרים להשלמת התואר לאחר הפסקה.

בד בבד עם הגידול המהיר בהיצע הקורסים המקוונים, מספר הולך וגדל של לומדים בוגרים נכנסים לאוניברסיטאות או חוזרים אליהן. אך למרות המספר ההולך וגדל של סטודנטים בוגרים "לא מסורתיים", כלומר, סטודנטים הלומדים באופן מקוון, מעט ידוע על התהליכים הדינמיים של למידה מרחוק בקרב מבוגרים. סטודנטים אלה תולים תקווה בלימודים, ונאבקים באמצעותם על הזכות לפתח את יכולת הלמידה שלהם, לאזן את החיים ואת הלימודים ולהפוך ללומדים עצמאיים בעלי יכולת ויסות עצמי. מרכיבים אלה יאפשרו להם להיות בני אדם עצמאיים יותר, מסודרים יותר ובעלי יכולת למידה לאורך החיים (lifelong learners).

בלבו של מאמר זה עומד תיאור חוויותיהם של עשרה סטודנטים בוגרים, מרגע תחילת תכנית הלימודים מרחוק, ועד השלמת הלימודים שנים רבות מאוחר יותר, תוך דקונסטורוקציה של הנחות שגורות אודות למידה מקוונת של מבוגרים. במיוחד מבקש המאמר לערער את ההנחה לפיה קבוצת הלומדים המבוגרים היא הומוגנית ויש לה מאפיינים פנימיים קבועים הנובעים מגילם או מבגרותם.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

אתגרים בתמיכה בוויסות עצמי בסביבות של למידה מרחוק

למידת מקוונת? שימוש חינוכי באינטרנט והשתתפות בלמידת מבוגרים

למידה עצמאית מודרכת: גישה להוראה וללמידה עבור לומדים מבוגרים

 


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    איך אפשר לקרוא את כל המאמר?

    פורסמה ב 26/11/2020 ע״י משתמש אנונימי (לא מזוהה)
    מה דעתך?
yyya