להפוך את עבודת הסטודנטים לזמינה ברשת החברתית: ברכה או קללה?

Jenny Waycott , Judithe Sheard , Celia Thompson and Rosemary Clerehan. "Making students' work visible on the social web: A blessing or a curse? " Computers & Education. 68 (Oct. 2013): p86. From Academic OneFile.

במאמר זה, המחברים מזהים את ההשלכות עבור הוראה ולמידה המופיעות כאשר עבודת הסטודנטים שניתנת להערכה הופכת לזמינה לעיני אחרים באמצעות המדיה החברתית.

המחברים ערכו ניתוח תמטי של תעתיקים מראיונות עם 20 מרצים אוסטרליים שתיארו משימות הערכה שדרשו מהסטודנטים ליצור ולפרסם עבודה תוך שימוש בטכנולוגיות חברתיות.

המשימות השתנו, תוך שימוש בטכנולוגיות שונות על פני טווח של תחומי לימוד.

למרות זאת, המשותף לכל הדוגמאות היה העובדה שעבודת הסטודנטים הפכה לזמינה בדרך מסוימת, הן באמצעות שיתוף עם סטודנטים אחרים, או פרסום ברשת עבור קהל חיצוני. 

 החוקרים בחנו את הרפלקציות של המרצים לגבי נראות זו.

הם מצאו הוכחה המציעה שהפיכת עבודת הסטודנטים לזמינה עבור אחרים יוצרת הזדמנויות להוראה וללמידה אבל גם יוצרת קונפליקט.

מצד אחד, המרצים התלהבו מהלמידה החברתית, מבניית הקהילה, ומהתועלות ההנעתיות שהתרחשו כאשר הסטודנטים היו מסוגלים לחלוק את עבודתם זה עם זה או עם קהל חיצוני.

מצד שני, עלו דאגות לגבי החשש של הסטודנטים מהעתקה, מהתנהגות מקוונת עלובה, ומהסיכון שהסטודנטים עשויים להרגיש חשופים בעת פרסום עבודתם ברשת.

ממצאים אלה מספקים הוכחה אמפירית שמדגישה את המתח בין הטבע השיתופי וההשתתפותי של הרשת החברתית, לבין הטבע האינדיבידואלי והתחרותי של ההערכה של האוניברסיטה בחינוך הפורמלי.

קישור לתקציר המאמר באנגלית


מה דעתך?

    כדאי להפנים שמדובר בשינוי פרדיגמות והתנהלות. אין שום ערך ממשי בדיון של "או"-"או", אלא ההפך – כיצד ניתן לשלב "גם" ו-"גם". בהקשרים רבים, במיוחד בפרדיגמה הנוכחית, פרסום עבודות אישיות עלול להזיק, כי עדיין אין בידי חבורת הלומדים הרגלים, נורמות, תפיסות וכלים להוציא את המיטב, ולא מטרה לשיפוטיות. מנגד – בחברה בה פרסום עבודות הופך לנורמה מקובלת, בה האתיקה הקבוצתית לא רק שהיא משוללת שיפוטיות וביקורתיות, אלא ההפך, הוצאת הסינרגיה מהמידע התורם עושיה להיות נומרה מקובלת וחיובית. אך מדובר בתהליך שינוי חברתי-חינוכי-ערכי ארוך, ומאד לא מומלץ לדון ב- "או" "או". אך בכל מקרה – יפה שעה אחת קודם, וזה בידי המחנכים בשטח.

    פורסמה ב 03/11/2013 ע״י אברום רותם
    מה דעתך?