להעצים מורים ולערב תלמידים

Aguilar Lawlor, LeeAnn; Cooper Hansen, Cory; Zambo, Debby; Horn, Patty. "Empowering Teachers and Engaging Students", Principal Leadership, Sep2014, Vol. 15 Issue 1, p56-59.

המאמר מציע מידע לגבי המושג של "חקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה" (lesson study) עבור מורים, שמקדם שיתוף פעולה במחקר וביישום של פרקטיקות הוראה.

הנושאים כוללים את חשיבותה של העצמת המורים, שיפור של קהילות למידה מקצועית (PLCs), והצורך לשלב את הסטנדרטים החדשים בחינוך בארצות הברית.

המאמר דן גם בתהליך של מעגל החקר והפיתוח מערכי השיעור להוראה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

חקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה: ההשפעה על הידע של המורים עבור הוראת המתמטיקה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya