להכניס יותר: עבודה רגשית באימוץ כלים מקוונים בפרקטיקות של הוראה ולמידה

מאת: Liz Bennett

Bennett, Liz. "Putting in more: emotional work in adopting online tools in teaching and learning practices", Teaching in Higher Education, Vol. 19 Issue 8, p919-930. 

מאמר זה חוקר את המסע הרגשי המקושר לשינוי פרקטיקות ההוראה והלמידה והאופן שבו מסע זה מהווה עבודה רגשית.

המאמר מנתח את הרגשות העולים מהנתונים של מחקר פנומנולוגי בקנה מידה קטן של מרצים המשתמשים בכלים טכנולוגיים בפרקטיקות ההוראה, הלמידה וההערכה שלהם במוסד להשכלה גבוהה.

הדיון מאיר את קנה המידה ואת טבעה של העבודה הרגשית שנחוותה על ידי חלק מהמרצים בעת שינוי פרקטיקות ההוראה והלמידה שלהם כדי לשלב טכנולוגיה.

המאמר מציין שאתגר זה הוא כל כך קיצוני עד שאפילו התומכים המסורים ביותר של פרקטיקות ההוראה המקוונות עשויים לשקול לוותר עליהן ולחזור למצב הקודם של דרכי ההוראה המסורתיות.

המאמר מזהה אסטרטגיות שהמרצים משתמשים בהן כדי לנהל את החרדות שהם חווים באימוץ הכלים המקוונים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya