להילחם ולהצליח: חוויות, קשיים והתמודדויות של סטודנטים חרשים וכבדי שמיעה במכללות ובאוניברסיטאות בישראל

בשנים האחרונות, בזכות סיוע כלכלי ופיתוח שירותי תמיכה עבור סטודנטים חרשים וכבדי שמיעה (חוכ"ש)  החלו שערי המוסדות להשכלה גבוהה להיפתח אט אט עבורם. מחקר זה ביקש לבדוק מה הם הקשיים הלימודיים, החברתיים והרגשיים שבהם נתקלים סטודנטים חוכ"ש ואילו דרכים פיתחו סטודנטים אלה כדי להתמודד עם הקשיים בהצלחה.

אוכלוסיית המחקר כללה 10 סטודנטים במגוון תכניות לימודים ומוסדות להשכלה גבוהה. כלי המחקר היו שאלונים וראיונות חצי-מובנים.

נמצא כי סטודנטים חוכ"ש מתמודדים עם מגוון קשיים וחששות לפני הלימודים, ובהם קשיים אקדמיים, חברתיים, תרבותיים ורגשיים. בין דרכי ההתמודדות עם הקשים הזכירו הסטודנטים מיקוד שליטה פנימי ולקיחת אחריות, נכונות להשקיע יותר מסטודנטים שומעים, נכונות לקבלת עזרה ועמידה על זכויותיהם.

העבודה מעלה המלצות אחדות למוסדות להשכלה גבוהה ולהכשרת מורים בהקשר של קליטת סטודנטים חוכ"ש והצעות למחקרים נוספים בתחום זה.

המחקר נערך במסגרת אחווה - המכללה האקדמית לחינוך ובסיוע מכון מופת.

דוח המחקר נמצא בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליו ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya