להיות מורה מורים: פרספקטיבה אישית

מאת: Ken Zeichner
מקור:

Becoming a teacher educator: a personal perspective, Teaching and Teacher Education, 21, pp.117-124

המאמר תורגם ותוקצר ע"י ד"ר פנינה כץ, מכון מופ"ת

המחבר מתאר במאמר את סיפור התפתחות המקצועית במערכת מאז תחילת עבודתו כמורה מאמן בראשית שנות ה-70 כשהיה עדיין מורה מתחיל בראשית הדרך ועד היותו חוקר מומחה בתחום הכשרת מורים, המוביל נושא זה באוניברסיטה.

הדגם של הצמדת מורה מאמן לסטודנטים להוראה ללא כל הכשרה לתפקיד וללא תמיכה במהלך ביצועו, כפי שנחווה ע"י המחבר וקיים עד היום בארה"ב, מבוסס על ההנחות שהכשרת מורים אינה דורשת הכנה נוספת ושמורה כיתה טוב יכול להיות אוטומטית מכשיר מורים טוב. אך מי שעובד עם מתכשרים להוראה יודע שלמרות קווי הדמיון הקיימים בין הוראת ילדים לבין הוראת מבוגרים יש בין שני סוגי הוראה אלה שונות ולא אחת המומחיות כמורה כיתה אינה ניתנת לתרגום לעבודה כמורה מאמן או כמורה חונך למתכשרים (למשל, פיתוח שיקולי דעת בבחירת דרכי הוראה, חשיפת שיקולי דעת בפני המתכשר, ביצוע הערכה ומבחנים מתוקננים, התייחסות והיענות לשונות בין לומדים, מתן פיגומים למתכשרים ולמורים מתחילים ועוד).

בארה"ב, באוניברסיטאות שבהן מושם דגש על מחקר, הכשרת מורים מהווה לרוב דרך למתן עזרה כספית לתלמידי התואר השלישי, והם אלה שנושאים בעיקר עול הכשרת המורים, ללא הכנה לביצוע התפקיד וללא כל תמיכה מקצועית. קשה לערב את חברי הסגל באוניברסיטאות בעבודה רצינית על תוכניות הכשרת מורים. גם באוניברסיטאות ובמכללות בהן אנשי הסגל מעורבים יותר בקורסי הכשרה ובהדרכה פדגוגית ושבהן הדגש על מחקר חלש יותר, הפעילויות להתפתחות מקצועית המוצעות לחברי הסגל כדי לעזור להם ללמוד כיצד להשתפר בעבודה עם מתכשרים להוראה מועטות ביותר.

המחבר מתאר את התוכניות והקורסים המתקיימים באוניברסיטת ויסקונסין-מדיסון בתחום הכשרת מורים, ואת דרכי שילוב תלמידי תואר שלישי בעבודת ההכשרה כדוגמה אפשרית להכשרת מורי מורים בבית הספר ובאוניברסיטה. הוא גם מתאר את הפיתוח של מחקר ההכשרה כחלק מהטיפול בהכשרת מורי מורים לעבודה עם סטודנטים להוראה.

לדעת הכותב על העוסקים בהכשרה לחשוב על תפקידם כמורי מורים ולהיות מעורבים במחקר עצמי ובביקורת על עבודתם הם בד בבד עם העבודה עם הסטודנטים על עבודתם בכיתות בתי הספר. הכשרת מורי מורים צריכה לכלול תשומת לב גם לספרו הקונספטואלית והאמפירית בתחום זה. כדי לשפר את הכשרת המורים ראוי שהכשרת מכשירי מורים ובהם גם מורים מאמנים ומורים חונכים תיעשה באוניברסיטאות ביתר רצינות. לאוניברסיטאות יש אחריות בהכנת הדור החדש של מורי מורים וביצירת ידע חדש על הדרכים לעשות זאת. אם דור חדש זה של מורי מורים יתחיל בתפקידו כשהוא מצויד בידע, בדיספוזיציות ובכשירויות לחקור את עבודתו ולשפרה יהיה בכך רווח למתכשרים להוראה, למורים ומתחילים ולתלמידים.

המאמר נמצא במרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya