להיות מורה ולהיות מורה מורים – פיתוח זהות חדשה?

Elizabeth White. "Being a teacher and a teacher educator – developing a new identity?", Professional Development in Education, 2014, Vol. 40, No. 3, 436–449.

מאמר זה חוקר את התפיסות של שבעה מורים מנוסים שלקחו על עצמם את התפקיד של הובלת פיתוח הידע של מורים מנוסים ושל מורים חדשים דרך גישת חקר המקרה.

הממצאים חושפים שלהובלת פיתוח מקצועי יש השפעה על הזהות המקצועית של מורים אלה.

התפקיד החדש הזה משנה את הדרך שבה הם רואים את עצמם כמורים, ואת הפרקטיקה שלהם כמורים, ועבור אחרים הוא תרם להתקדמות הקריירה ולתפקיד המנהיגות שלהם.

לא כל המשתתפים אימצו את הזהות כמורה מורים.

הממצאים מושווים לממצאים בספרות לגבי מורים העוברים מתפקיד של מורה בבית הספר לתפקיד של מורה מורים במוסדות להשכלה גבוהה, כדי לגלות מאפיינים משותפים שיכולים להדריך תכנון של הזדמנויות לפיתוח מקצועי.

המחקר חשף תובנות לגבי ההתנסויות של הפיכה למורה מורים; ההשפעה עליהם כמנהיגים וכמורים; והאופן שבו הם רואים את פיתוח הזהויות שלהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya