להיות מורה: בנתיב הכניסה להוראה

אורנה שץ-אופנהיימר, דיצה משכית, שרה זילברשטרום (עורכות(
להיות מורה: בנתיב הכניסה להוראה
ספר ראשון וייחודי זה עוסק בשלב הכניסה למקצוע ההוראה. הספר מציג מגוון מחקרים של חוקרים מהמכללות האקדמיות לחינוך ומהאוניברסיטאות. המחקרים חושפים את ההתמודדויות בבעיות של ההתמחות ושל הכניסה להוראה מנקודת מבטם של המתמחים, של החונכים ושל המנהלים.
בספר שלושה שערים:
שער ראשון: התמחות בהוראה – המאמרים בשער זה מתמקדים בהזדמנות להעצמת המקצוע ובהתייחסות לשנת התמחות כמאפשרת הסתגלות מקצועית מערכתית וכמונעת נשירה.
שער שני: מסטודנט למתמחה, ממתמחה למורה – המאמרים בשער זה עוסקים בתהליכי ההתפתחות המקצועית. במאמרים מתואר הרצף התפתחותי של עובדי ההוראה, הכולל בחינה רפלקטיבית של העולם המקצועי.
השער השלישי: החונכות – המאמרים בשער זה מתמקדים בתפקיד החונכות כתפקיד חדש במערכת החינוך ובחשיבות תפקיד זה בנתיב הכניסה למתמחים.
הספר מיועד לקובעי מדיניות, לסגל מורי המורים במוסדות להכשרת עובדי הוראה, למורים מתחילים, לעובדי הוראה בשדה החינוך ולכל מי שמבקש ללמוד על עולם ההוראה ולהכירו.
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya