להוביל למידה: תפקידם של מנהיגים בית-ספריים בתמיכה בהתפתחות מקצועית מתמשכת

Stevenson, Michael; Hedberg, John G.; O’Sullivan, Kerry-Ann; Howe, Cathie. Leading learning: the role of school leaders in supporting continuous professional development. Professional Development in Education. Nov2016, Vol. 42 Issue 5, p818-835.

במסגרות בית-ספריות עכשוויות, מנהיגים המבקשים לתמוך בהתפתחות מקצועית ניצבים בפני אתגרים רבים. אתגרים אלה דורשים מחנכים המסוגלים ליטול על עצמם למידה מקצועית שהיא מתמשכת ומסתגלת לשינוי. כמונח, התפתחות מקצועית מתמשכת (continuing professional development) מבטאת צורות שונות רבות של התפתחות מקצועית הן פנים אל פנים הן בהקשרים מקוונים.

אולם, בעוד שמנהיגים בית-ספריים מבקשים לסייע בקידום התפתחות מקצועית מתמשכת אפקטיבית, זיהוי המודל הטוב ביותר של התפתחות מקצועית מתמשכת עבור כל אחת מהקהילות הבית-ספריות מהווה עדיין אתגר. מחקר משולב זה (mixed methods study) מבקש להבין את הגורמים ההקשריים המשפיעים על האופן שבו מנהיגים בית-ספריים מסייעים בקידום התפתחות מקצועית מתמשכת בקהילותיהם.

בהתבסס על נתונים משלושה חקרי מקרה בית-ספריים ותשובות לשאלון ממדגם רחב יותר של 102 מנהיגים בית-ספריים על פני 17 בתי ספר, החוקרים בחנו את התפיסות המשתנות של המנהיגים, את מבני התמיכה בהתפתחות מקצועית מבוססת בית הספר, ואת הדרכים שבהן מחנכים ניצלו גם זמן מובנה וגם זמן לא מובנה ללמידה מקצועית.

הממצאים מסבים תשומת לב לשני תחומים עיקריים: ראשית, שמנהיגים מעדיפים יותר ויותר למידה מקצועית בלתי פורמלית המתווכת על ידי טכנולוגיה על פני תבניות מסורתיות ומובנות יותר; ושנית, שמנהיגים מתבססים על תובנות מהוגים פופולריים בחינוך בסיוע הרשתות המתרחבות שכלי הטכנולוגיה הנוכחיים מאפשרים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

להיות מנהיג בית-ספרי: 16 המשאבים הטובים ביותר עבור מנהלי בתי ספר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya