להבין את מרחק ההבנה ההדדית בסביבות למידה מבוססות אינטרנט: מחקר אמפירי

Xiaoxia Huang; Chandra, Aruna; DePaolo, Concetta A.; Simmons, Lakisha L.. "Understanding transactional distance in web- based learning environments: An empirical study", British Journal of Educational Technology, Jul2016, Vol. 47 Issue 4, p734-747.

מרחק ההבנה ההדדית (transactional distance) היא תיאוריה פדגוגית חשובה בלמידה מרחוק הזקוקה לתמיכה אמפירית רבה יותר.

המטרה של מחקר זה הייתה לאשש את התיאוריה באמצעות הגדרה אופרציונלית ובחינת הקשר בין (1) דיאלוג, מבנה ואוטונומיית הלומד למרחק ההבנה ההדדית, ו-(2) הקשר בין גורמים סביבתיים וגורמים דמוגרפיים של לומדים למרחק ההבנה ההדדית בקורסים בלמידה מרחוק מבוססי אינטרנט.

מעל ל-200 סטודנטים לתואר ראשון ולתארים מתקדמים באוניברסיטה במערב התיכון של ארה"ב השתתפו בסקר.

הממצאים מראים שרמות גבוהות של מבנה ודיאלוג אינן בהכרח מנוגדות ותומכים בקשר ההפכי של מבנה, דיאלוג ואוטונומיית לומד למרחק ההבנה ההדדית.

מחברי המאמר מזהים את הגורמים הסביבתיים ומאפייני הלומדים המשפיעים על מרחק ההבנה ההדדית, ודנים בהשלכות המעשיות של הממצאים עבור עיצוב קורסים מקוונים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מנגנון לשינוי פדגוגי של מורים – דפוס היחסים המבניים בין המאפיינים הפדגוגיים של המורים לבין התפיסות של המורים לגבי מרחק ההבנה ההדדית (transactional distance) בסביבות הוראה שונות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya