לא קיבלת תשובה צפויה, תקן אותה: הוראת תוכן מדעי בכתות המדעים בבית הספר היסודי תוך שימוש בפעילויות וניסויים

מאת: Aik-Ling Tan

Didn't Get Expected Answer, Rectify It.’: Teaching science content in an elementary science classroom using hands-on activities.

Authors

Tan, Aik-Ling 
Wong, Hwei-Ming

International Journal of Science Education;  Jan 2012, Vol. 34 Issue 2, p197-222, 26p 

הקריאה שלימוד חקר מדעי צריך להיות חלק מתכנית הלימודים במדעים של בית הספר היא פופולרית במקומות רבים בעולם. בעוד שמחקר בתחום זה חשף סיפורי הצלחה של למידת תלמידים כאשר הם מעורבים בתכניות מכוונות הנחייה ופעילויות חקר פתוחות, של מחקר מדעי, אחרים ספקנים יותר לגבי האופן שבו תכניות אלה משפיעות על למידת מדעים אצל תלמידים.

תוך שימוש ב- microanalysis של שיחת דיון כתתית, בכתה ו' של בית הספר היסודי, העוסקת בהיפוך האנרגיה, החוקרים המחישו את הדילמה המתעוררת בגישה התקשורתית שהמורה עשה בה שימוש בעת שהוא עושה שימוש אינדוקטיבי בפעילות , להורות תוכן מדעי כללי.

החוקרים חשפו את מורכבות הקשר בין גישת הדיאלוג לבין הגישה הסמכותית בבניית למידה ובאותה מידה, הצורך למלא אחר מטרות הלימוד עבור כל שיעור. כאן החוקרים מדגימים כיצד השימוש באנליזת חלקיקים עדינים וקטנים של שיחת דיון כיתתית ואינטראקציה, יכולים לגלות את הפרטים של למידה בכיתה, כמו, אי התאמה של מטרות ההוראה ואימוץ גישה מתאימה כדי למלא את תכלית ההוראה המיועדת.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya