לא למטרות רווח: מדוע הדמוקרטיה זקוקה למדעי הרוח

נוסבאום, מ' (2017). לא למטרות רווח: מדוע הדמוקרטיה זקוקה למדעי הרוח. תל אביב: הקיבוץ המאוחד; מכון מופ"ת; מכללת סמינר הקיבוצים.

תרגם מאנגלית: שירן בק; ייעוץ מדעי: נמרוד אלוני

בספר רב-עוצמה זה, הפילוסופית הנודעת מרתה נוסבאום מלמדת סנגוריה על חשיבותם של הלימודים הכללים בכל רמות החינוך. לטענתה, פתיחות דעת ורוחב דעת, עושר תרבותי וחשיבה ביקורתית, דמיון אמפתי והבנה אמנותית הם תשתיות הכרחיות להגשמת האנושיות, לאזרחות דמוקרטית, לצדק חברתי ולאחריות גלובלית. נוסבאום חוששת כי השתיקה המדאיגה שאנו עדים לה זה כמה שנים במעמד ההומניסטיקה, וראיית הרווחיות הכלכלית כחזות הכול מכרסמות ביכולת שלנו לבחון בביקורתיות סמכות חיצונית ומדיניות שלטונית, ופוגעות בכשירותנו להתמודד עם בעיות גלובליות מורכבות והרות גורל.

"נוסבאום יוצאת בישירות ובאומץ נגד הקפיטליזם הברוטלי. היא מציגה מודל של צדק חברתי שבו מושג החירות מתפרש לא רק כשמירה על זכותו של הפרט לפעול ללא התערבות חיצונית, אלא כחובה לאפשר לכל בני האדם מימוש מיטבי של היכולות האנושיות הגלומות בהם".

מתוך "מחשבות בעקבות לא למטרות רווח", פרופ' יולי תמיר

מרתה נוסבאום היא פרופסור למשפט ולאתיקה באוניברסיטת שיקגו. פרסומיה עוסקים במגוון רחב של נושאים, ובהם האתיקה ביוון העתיקה, החינוך לטיפוח האנושיות בעת המודרנית, הצדק החברתי ומימוש הפוטנציאל האנושי.

להוצאת הקיבוץ המאוחד

תוכן עניינים ופרק ראשון

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya