לאפשר לעובדי הוראה להתמקד בחינוך והוראה

אופלטקה, י' (2013). לאפשר לעובדי הוראה להתמקד בחינוך והוראה. בתוך הסתדרות המורים בישראל, אופק חדש: הצעד הבא (עמ' 28-26). תל אביב: הסתדרות המורים.

איתרע מזלו של "אופק חדש", והוא הושק בתקופה שבה משרד החינוך הידק את משטר הבחינות והאחריותיות וכפה הליכים שונים להערכת מורים ולניטור עבודתם. הליכים אלה כללו, בין השאר, מילוי טפסים רבים שתכליתם מעקב אחר עבודתו של המורה בכיתה והתקדמות התלמידים בלימודיהם, השקתן של בחינות משוות בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים ועוד. התוצאה היא שהמורים נדרשים לבצע משימות מנהלתיות תובעניות שאינן קשורות ישירות לתחום הכשרתם – חינוך והוראה.

נוצר אפוא מצב שבו מתכנני "אופק חדש", שלא צפו את "הכבדת ידו" של משרד החינוך על המורים, הקציבו למורים חמש שעות שהייה בלבד למשימות מחוץ לכיתה (בדיקת בחינות, שיחות עם תלמידים, הכנת חומרי למידה ועוד); אך בהינתן ה"הכבדה" הזאת, השעות הללו אינן מספיקות למילוי המטלות הרבות. התוצאה, כפי שמלמדים מחקרים שונים, ובהם גם מחקר שעשה המחבר ב-2012 לבקשת הסתדרות המורים, היא עומס יתר ותסכול רב. המורים מפנים אצבע מאשימה כלפי "אופק חדש", שלא דאג לדי שעות שהייה.

המסקנה העולה מממצאי המחקר של המחבר ומממצאים אחרים היא שאין להסתפק ב"אופק חדש" כהסכם שכר המוגבל בהיקפו, אלא להופכו לרפורמה כוללת שתעסוק במגוון ההיבטים של עבודת המורים, ובכללם הגדרת תפקידם, זמן עבודתם והיקף המשימות המוטלות עליהם. במילים אחרות: אין לקבוע במסגרת "אופק חדש" את מספר שעות השהייה הנחוצות ללא שליטה של מתכנני "אופק חדש" על דרישות משרד החינוך מהמורים.

המלצת המחבר אפוא היא להציע הבניה מחודשת של תפקיד המורה כחלק מרפורמת "אופק חדש", אשר תכלול מטלות הניתנות לביצוע בפרק הזמן העומד לרשות המורה ביום עבודה כבסיס ראשוני להקלת עומס העבודה בהוראה. הגדרה זו, לעניות דעתו של המחבר, צריכה להתמקד בראש ובראשונה בתפקידו הפדגוגי של המורה ובצורך למקד את משימותיו בהוראה עצמה.

בד בבד, מומלץ להפחית במידה ניכרת את מספר המשימות המנהלתיות-פקידותיות של המורים. משימות אלה לא הוכחו כמועילות לתפקודם בכיתות, ולא זו בלבד אלא שהן מגבירות את עומס העבודה ותסכולם של המורים. הפחתה זו תאפשר למורים להתמסר לזמן חינוך והוראה – לפתח דרכים חדשות בחינוך ובהוראה, לתת זמן איכות לתלמידים ולהורים, לפתח את שעות ההוראה הפרטניות ולבסס את האוטונומיה המקצועית שלהם.

ראה גם :
אופק חדש: הצעד הבא , 2013

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya