לאפשר להוראה הפרטנית לחלחל לפדגוגיה הבית ספרית

הרפז, י' (2013). לאפשר להוראה הפרטנית לחלחל לפדגוגיה הבית ספרית. בתוך הסתדרות המורים בישראל, אופק חדש: הצעד הבא (עמ' 30-29). תל אביב: הסתדרות המורים.

השעות הפרטניות מאפשרות למורים ליישם פדגוגיה אחרת, אך הן אינן מאלצות אותם ליישם פדגוגיה אחרת. מורים יכולים להחיל גם על השעות הפרטניות את הפדגוגיה הבית ספרית השלטת – את דפוסי ההוראה הפרונטלית ודפוסי הלמידה הפסיבית. לכן יש לפתח פדגוגיה חלופית לשעות הפרטניות ולחתור – וזו עיקר הטענה של הדברים שלהלן – להפיכתה לפדגוגיה כללית בבית הספר.

רפורמת "אופק חדש" תהווה רפורמה פדגוגית, ולא רק הסכם שכר מורחב, אם היא תצליח להתמודד עם שני אתגרים: פיתוח פדגוגיה פרטנית והטמעתה בבית הספר. פיתוח פדגוגיה פרטנית כרוך בדרכים להבניית למידה בקבוצות קטנות. ישנן תאוריות ופרקטיקות רבות של למידה בקבוצות קטנות; יש להבחין ביניהן, להכיר את יתרונותיה וחסרונותיה של כל אחת ולמצוא או להמציא את התאוריה והפרקטיקה היעילות ביותר לשעות הפרטניות.

הטמעתה של פדגוגיה פרטנית בכל בית ספר – בכיתות ומחוצה להן – היא אתגר פדגוגי מורכב ביותר, משום שהתנאים פועלים כנגדה: הכיתות גדולות מדי וסדר היום צפוף מדי ("להספיק את החומר"). אך אם פדגוגיה פרטנית היא אכן יעילה יותר וגם ערכית יותר (מכירה בתלמיד היחיד ומאפשרת לו לצמוח), הרי שחובה לנסות להרחיב אותה עד כמה שאפשר – ואפשר. אנשי חינוך צריכים לחלץ את עקרונותיה של הפדגוגיה הפרטנית וליישם אותה בגבולות האפשר בכל המסגרות שבהן בית הספר פועל.

יישום הפדגוגיה הפרטנית בכל בית הספר אין פירושו שכל בית הספר עובר ללמד וללמוד ביחידות או בקבוצות קטנות – הדבר אינו אפשרי מסיבות מובנות. עם זאת אפשר ורצוי לזקק את עקרונות ההוראה הפרטנית ולהחיל אותם על הפדגוגיה הבית ספרית כולה. לדוגמה: למידה פעילה, הוראת הנחיה, זיהוי יכולות וצרכים של כל תלמיד, אקלים של שיחה, יצירתיות בהוראה ובלמידה ועוד.

ראה גם :
אופק חדש: הצעד הבא , 2013


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    לצורך עבודה על השעות הפרטניות, אשמח לקבל את המאמר.

    פורסמה ב 14/04/2018 ע״י מילי
    מה דעתך?
yyya