לאמן בהוראה רפלקטיבית

מקור וקרדיט: לשכת ההדרכה הארצית, משרד החינוך, ירושלים.

‎Schon, Donald (1988). "Coaching Reflective Teaching", in Reflection in Teacher Education, Grimmet, Peter P. and Erickson, Gaalen L. (eds). Teachers College Press.

בהדרכה הרפלקטיבית המדריך (המאמן) עוזר למורה, מעורר אותו ומעודד אותו לעשות רפלקציה על רפלקציה תוך כדי עשייה (‎reflection-in-action). כלומר: המאמץ של המורה להבהיר מה שהוא רואה, באיזה אופן הוא מפרש את אשר ראה וכיצד יוכל לבדוק את הפירוש שנתן ולנהוג לפיו.

"ההוראה הרפלקטיבית" מנוגדת לתרבות התומכת בשימוש במערכי שיעור, במבחנים ובהוראה המעודדים מערכת של "תשובות נכונות" שעל המורים להספיק ללמד ועל התלמידים להספיק ללמוד. בהקשר מעין זה יקשה מאד ללמד בגישת "ההוראה הרפלקטיבית" או להדריך הדרכה רפלקטיבית".

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya