לָגַעַת בַּשָּׁמַיִם: חקר טקסט ושיח המשלב שפה פיגורטיבית

קופפרברג, ע' (2016). לָגַעַת בַּשָּׁמַיִם: חקר טקסט ושיח המשלב שפה פיגורטיבית. תל אביב: מכון מופ"ת.

הספר מיועד לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים מתחומי דעת שונים, למשל סוציולוגיה, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, ייעוץ, רפואה, תקשורת, עבודה סוציאלית, בלשנות, אנתרופולוגיה, חינוך, ספרות ומשפטים, המבקשים לבצע ניתוח שיח המשלב שפה פיגורטיבית.

לספר שלושה שערים: השער הראשון מציג הנחות יסוד ומונחי מפתח; השער השני מכיל שיטות איכותניות לניתוח שיח המשלב שפה פיגורטיבית (בחלק מהפרקים משולב ניתוח כמותי עם ניתוח איכותני); השער השלישי בוחן באופן ביקורתי את תפקידי השפה הפיגורטיבית בתקשורת של שיח בעת מצוקה ומסכם את תרומת הספר מבחינה תיאורטית, מתודולוגית ומעשית. בסוף הספר מוצג מילון מונחים.

"באווירה המדעית הנוכחית, שבה המונח הרחב 'חקר השיח' הוא מונח רוֹוח אך רב-פרשנויות, הופעתו של ספר כזה, המקפיד לשזור יחד תיאוריה, מתודולוגיה ודוגמאות ניתוח מפורטות, היא אירוע בעל ערך עבור הקהילה המדעית. מטרותיו של הספר הנוכחי צנועות ומוגבלות לכאורה: להגדיר מהי שפה פיגורטיבית מנקודת המבט של חקר השיח, להבין את תפקידיה של שפה פיגורטיבית בניתוח שיח ולהציג שיטות לניתוח שיח באמצעות שפה פיגורטיבית. אולם מאחורי תיאור צנוע זה מסתתר עושר גדול של שאלות תיאורטיות ומעשיות שחוקרי שיח מתלבטים בהן ושל דיונים שכל חוקר יוכל ללמוד מהם".

  פרופ' זהר לבנת, אוניברסיטת בר אילן (מתוך פתח דבר לספר)

עירית קופפרברג היא פרופסור מן המניין במכללת לוינסקי לחינוך, עורכת כתב העת "עיונים בשפה וחברה". ספריה ופרסומיה מתמקדים בחקר השיח הדבור הכתוב והמקוון במקום העבודה, במתודולוגיה במחקר איכותני, בחקר השפה הפיגורטיבית ובחקר הנרטיב.

לקטלוג הספרים במכון מופ"ת

תוכן עניינים והקדמה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya