כתיבת סיפורים באמצעים דיגיטאליים בהתנסות של פרחי הוראה בארה"ב

מאת: M Heo
מקור וקרדיט:
                     
Heo, M. (2011). Improving Technology Competency and Disposition of Beginning Pre-Service Teachers with Digital Storytelling. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 20(1), 61-81. Chesapeake, VA: AACE.
Retrieved from http://www.editlib.org/p/35353.
Author: Misook Heo
המאמר בוחן את ההשפעות של כתיבת סיפורים באמצעים דיגיטאליים בהתנסות של פרחי הוראה בארה"ב . אוכלוסיית היעד: שבעים וששה סטודנטים להוראה בשנה הראשונה באוניברסיטה אמריקאית אשר בעקבות השתלמות קצרה נדרשו לכתוב  בתוכנת Photo Story סיפורי חיים ודרכי התמודדות. ממצאי המחקר מלמדים כי ההתנסות של פרחי ההוראה בכתיבת סיפורי חיים באופן דיגיטאלי הועילה להם מאד במהלך ההכשרה להוראה הן מבחינת המיומנויות הטכנולוגיות שרכשו והן מבחינת המודעות לאירועים שונים בהתמודדותם בחינוך והתמודדות עתידית בהצגת מקרים בכיתה שבה ילמדו בהמשך.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya