כתיבת דוקטורט באופן אחר

Weatherall, R. (2019). Writing a doctoral thesis differently, Management Learning, 50, 1, 100-113

עיקרי הדברים:

 • במהלך כתיבת הדוקטורט חשתי אי נוחות כלפי קונבנציות ונורמות מקובלות של כתיבה אקדמית, והבנתי את מגבלותיהן
 • חשוב לדון בשאלות כמו מהן הקונבנציות והפרוצדורות של כתיבת דוקטורט? כיצד ניתן לשנותן ולשפרן?
 • חשתי צורך להשתחרר, ולשחרר חוקרים אחרים, מהמגבלות של מה שאנחנו יכולים לעשות במחקר שלנו
 • מחקרי כלל התנדבות בארגון שמטפל בנשים שסבלו מאלימות-בבית, ובמסגרתו התמודדתי עם אלימות מרושעת נגד נשים
 • טון פורמלי ואובייקטיבי מוחק או מדיר את הבלגן, את סערת הרגשות ואת חוסר הוודאות שמעורבים במחקר לדוקטורט
 • שמרתי על טון אישי מובהק לאורך כתיבת התֶזה. בדרך זו, שיבשתי רעיונות מקובלים בדבר השאלה אילו היבטים של המחקר רלוונטיים לעבודת הדוקטורט
 • כתבתי באופן מפורש על האפקט הרגשי שגרם לי תהליך המחקר, כיצד חשתי מעורערת ומבולבלת; בכך פירקתי את המיתוס של החוקר האובייקטיבי והחמקמק
 • עלינו להבין כיצד כתיבת דוקטורט מעוצבת בידי אינטראקציות עם אחרים: מנחים, בודקים, עמיתים ומשתתפים (מרואיינים). יחסים אלה יכולים לעודד כתיבה, אך גם להגבילה
 • דוקטורנטים שמעוניינים לספק תשובות לארגונים עסקיים או ממשלתיים יכולים לחשוב כיצד הכתיבה שלהם עשויה להיות גם אקדמית וגם נגישה לאנשים בשטח

כתיבת עבודת דוקטורט היא עדות לשנים של חרדה, התרגשות, בלבול, חרדה ותשוקה. התוצאה היא הרבה יותר מאשר תוצר של למידה. זהו תהליך מעצב שבאמצעותו כותב הדוקטורט לומד מה משמעות הדבר להיות חוקר (Kamler and Thomson, 2006). חשוב אפוא לדון בשאלות כמו מהן הקונבנציות והפרוצדורות של כתיבת דוקטורט? כיצד ניתן לשנותן ולשפרן? מחברת מאמר זה מציעה כאן דיווח אוטוביוגרפי על חוויית כתיבת הדוקטורט שלה, ובהתאם לכך גם הסיכום שלהלן יוצג בגוף ראשון, לצד המלצות המחברת לכותבים, למנחים ולבודקים של עבודות דוקטורט כיצד ניתן לשבור את הנורמות המקובלות בתחום באופן שיתרום למחקר וללימוד.

למאמר המלא

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא כתיבה אקדמית

המחקר שלי כלל התנדבות בארגון שמטפל בנשים בניו זילנד שסבלו מאלימות-בבית. בתפקידי כאתנוגרפית מתנדבת, הייתי מחויבת, כמו עמיתיי הלא-חוקרים, להתמודד מדי יום עם אלימות מרושעת נגד נשים.

השלב האחרון בעבודת המחקר, הכתיבה, כרוך בתקשור הממצאים לקהילה מובחנת (Wegener et al., 2016)). לכתיבת דוקטורט עשויים להיות מניעים נוספים:

 1. להראות לבודקים מה אנחנו יודעים;
 2. לרצות את המנחים שלנו;
 3. למלא את הדרישות שבהן הותנתה קבלת המלגה שלנו;
 4. להראות לעולם שאנחנו יודעים ואוהבים משהו;
 5. להוכיח לחברינו, לבני משפחותינו ולאויבינו שהם טעו בנו.

בתהליך זה התעוררו בי השאלות מה הכתיבה מעידה עלינו ועל עבודתנו, ומה היא מסתירה מאתנו ומקוראינו?

דורשים מהדוקטורנטים לציית לכללים נוקשים

בשוק (בעיקר הדובר אנגלית) נפוצים מדריכים רבים לכתיבה אקדמית. ספרי הדרכה אלה מאיצים בדוקטורנטים לציית לכללים ולמבנים נוקשים, שיסייעו לנו – לפי המדריכים – להוכיח כי רכשנו את המיומנויות הדרושות לכתיבת דוקטורט. מדריכים אלה מציעים סגנון מקובל, כמעט נוסחתי: מבוא, סקירת ספרות, מתודות, ממצאים, דיון ומסקנות.

במהלך כתיבת הדוקטורט חשתי אי נוחות גוברת והולכת כלפי אותן קונבנציות ונורמות מקובלות של כתיבה, וגדלה הבנתי את מגבלותיהן.

כתיבת התֶזה, כמו כל כתיבה אקדמית, היא בעלת תוצאות חומריות וניתן לתארה כפרקטיקה חברתית וכמערך של מיומנויות (Kamler and Thomson, 2006; Lillis, 2001). חשתי צורך להשתחרר, ולשחרר חוקרים אחרים, מהמגבלות של מה שאנחנו יכולים לעשות במחקר שלנו.

כתיבה בדרך הקונבנציונלית יכולה לשמר את המוסכמות ההגמוניות הגבריות שמדירות דרכים חלופיות של כתיבה, מחקר וקיום (Phillips et al., 2014; Pullen and Rhodes, 2015). בשלב מסוים בכתיבת הדוקטורט, התחלתי לשמור את מה שכתבתי בשני קבצים שונים על הדסקטופ: לאחד קראתי "תזה מסורתית" ולאחר קראתי "תזה ניסיונית".

המשתתפות שראיינתי במחקר שלי היו ההשפעה הגדולה ביותר על החלטתי לכתוב בצורה שונה. הרגע המכריע היה כאשר נשאלתי כיצד התזה שלי תיראה אילו היא נכתבה עבור אותן נשים קורבנות אלימות שראיינתי.

התחלתי לשאול את עצמי אם אני כותבת עבור המנחים שלי? עבור בודקי העבודה? עבור קבוצת השווים שלי? עבור המשתתפות-במחקר? ואולי עבור שילוב בלתי-ידוע של האנשים הללו? כחלק מתהליך הכתיבה שלי באותם שלבים מוקדמים, כתבתי סיפורים תוך שאני מעמידה פנים שאני אחת המשתתפות (Richardson and St Pierre, 2017), וכתבתי סיפורים ושירה על-אודות החוויות וההתנסויות שלי. נהגתי לחלוק את מה שכתבתי עם המשתתפות ולדבר איתן על איך ולמה כתבתי את הדברים בצורה הזאת. וכך החלה כתיבתי להתעצב, תוך שהיא מתמקמת בין קולות רבים ושונים.

האינטראקציות הבינאישיות שלנו מעצבות את הדרך שבה אנו כותבים. ההקשרים החברתיים שבהם אנו נתונים תמיד קובעים את הדרך שבה הכתיבה שלנו נשפטת כראויה או בלתי-ראויה להיחשב לעבודת דוקטורט.

חשיבתי מחדש על הסגנון ועל המבנה של עבודת הדוקטורט שלי קיבלה השראה מתיאוריות קוויריות. תיאוריות ותיאורטיקנים קוויריים חולקים מחויבות לערעור מושגים ולפירוק חלוקות וקטגוריות בינאריות שנראים טבעיים (Kelemen and Rumens, 2008; McDonald, 2017). המטרה היא לפתוח אפשרויות לסוכנות (agency) ולהבדל, באמצעות הפניית תשומת-לב לתהליכים מנרמלים ששולטים בדרכים שנחשבות-לגיטימית לקיום ולפעולה (McDonald, 2017). יש פוטנציאל עצום לשימוש בתיאוריה קווירית לשיבוש ההנחות והנורמות שנעשו מובנות-מאליהן בהקשר לכתיבה אקדמית.

כתיבה אקדמית קווירית יכולה להיות מובנת כ"כפיתוח סגנון של קישור ושל חיבור בין ציטוטים וטקסטים שיכולים לשבש את הציפיות הרגילות בדבר לוגיקה של טיעון וליניאריות, ואשר יכולה לעורר אינטנסיביות חדשה של חשיבה" (Steyaert, 2015: 167). כתיבה קווירית מאתגרת ומשבשת סגנונות ומבנים הגמוניים של כתיבה במטרה לטרוד את מנוחתם של הקורא ושל הכותב באופן שיגרום להם לחשוב בצורה שונה (Adams and Jones, 2011).

באמצעות שימוש בפרספקטיבה קווירית בכתיבת דוקטורט, הרגשתי בעוצמה רבה שהכתיבה המקובלת במחקר מותירה בנו דימוי של חוקר אובייקטיבי, לבן, זכרי וסטרייטי (Pullen et al., 2016), אשר מבטו מכוון אל התופעה "הלוגית" בסיטואציה, ולא אל הקווירי או הבלתי-רציונלי (McDonald, 2013, 2016). טון פורמלי, אובייקטיבי ומיומן מוחק או מדיר את הבלגן, את סערת הרגשות ואת חוסר הוודאות שמעורבים במחקר לדוקטורט (Wegener et al., 2016). כשניגשים לכתיבת דוקטורט בצורה כזאת משעתקים את האופן הקונבנציונלי, הזכרי של הכתיבה, ומגבילים את פוטנציאל הלימוד על המקום שתופשים הנקבי והסובייקטיבי במחקר (Phillips et al., 2014; Pullen, 2006; Pullen and Rhodes, 2015). כתוצאה מכך, רוב עבודות הדוקטורט ממשיכות לחקות מודלים הומוגניים של כותבי-דוקטורט שהם לבנים (כמוני), גברים (לא כמוני), סטרייטים (לא כמוני) ואשר מנהלים מחקר בדרך פוזיטיביסטית (לא כמוני). בעקבות ביקורת קווירית, ניתן להדגיש תחת זאת את האפשרות לוותר על כתיבה היררכית, ליניארית ומושרשת לטובת ריבוי של צירי כתיבה חופפים ומתפצלים (Steyaert, 2015).

מבנה לא ליניארי

מבנה עבודת הדוקטורט שלי היה לא-ליניארי. היא כללה חמישה חלקים וכל חלק פעל כצומת-חשיבה עצמאי-למחצה שצמח בטריטוריה אינטלקטואלית שונה. המבנה הדגיש את הבלגן ואת חוסר הוודאות שבעבודת הדוקטורט ואת הדרכים שבהן תיאוריות ומתודות נזנחות או מאומצות בדרכים "בלתי רציונליות" ובלתי ליניאריות. המבנה הדגיש גם את התפניות בכתיבתי לפני, במהלך ואחרי עבודת-השדה שלי. התחלתי בכך שדנתי על רעיונותיי המקובעים בדבר היותי חוקרת ניהול, ואז עברתי לשיבוש ולפירוק של הרעיונות הללו בחלקים הבאים של התזה שלי. בחרתי "לכתוב-פנימה" על פני "לכתוב-החוצה" את הממדים הרגשיים של החוויה האתנוגרפית שלי, ושמרתי על טון אישי מובהק לאורך התזה. בדרך זו, שיבשתי רעיונות מקובלים בדבר השאלה אילו היבטים של המחקר רלוונטיים לעבודת הדוקטורט. לבסוף, היטלטלתי בין תיאוריה ובין חומר אמפירי לאורך התזה, וסירבתי לדחף לארגן-מחדש את התזה שלי ולהציב את החומר התיאורטי העיקרי בהתחלה. באמצעות ההיטלטלות הזאת ובאמצעות הטון האמוציונלי, ביקשתי לטרוד את מנוחתו של הקורא ו"לעורר אינטנסיביות חדשה של חשיבה" (Steyaert, 2015: 167).

התזה שלי מיטלטלת בין "נתונים" ובין "תיאוריה", ומאתגרת הנחות מקובלות על המקום המועדף של ספרות מחקר ושל החוקר בעבודה  (Rhodes and Carlsen, 2018). בכתיבתי הדגשתי במיוחד את האופן שבו המשתתפות שלי מגלמות, משבשות ומבצעות הקוורה (queer) של התיאוריות כאשר הן מתמודדות איתן בפרקטיקה (Butler, 2004). ההיטלטלות הזאת בין "נתונים" ל"תיאוריה" מכוונת להתעלות מעל החלוקות השרירותיות-לרוב בין תיאוריה לפרקטיקה. חשוב מכל: בעשותי כן סייעתי לעצמי לפתח את התרומה התיאורטית שלי, ובכך פיתחתי את הפוטנציאל של תהליך כתיבת התזה לתרום ללמידה שלי  (Kamler and Thomson, 2006). כתבתי באופן מפורש על האפקט הרגשי שגרם לי תהליך המחקר (Whiteman, 2010).

אני כותבת כיצד חשתי מעורערת ומבולבלת; אני מפרקת את המיתוס של החוקר האובייקטיבי והחמקמק (Kondo, 1990). בסופו של דבר, כתבתי תוך סערת-רגשות כדי לחקור כיצד "שליטה מקצועית" בתוכן תיאורטי ומתודולוגי לא הושגה במקרה שלי באמצעות יישום אובייקטיבי ויסודי אלא באמצעות חוויה רגשית וגופנית.

בעבודות דוקטורט, קולו של מחבר התזה הוא קול אחד מני רבים. כתיבת דוקטורט מתרחשת בהקשר חברתי שמתאפיין תדיר בחוסר ודאות ובחוסר איזון ביחסי הכוחות. בהתאם לכך, עלינו להבין כיצד כתיבת דוקטורט מעוצבת בידי אינטראקציות עם אחרים. יחסים אלה יכולים לעודד כתיבה באופן אחר, אך גם להגביל אותה. אני הושפעתי מאוד מקבוצת השווים שלי, ממנחיי ומהמשתתפות במחקרי. כשניווטתי בין הקשרים השונים עם בני קבוצת השווים לי, מצאתי ששיתוף רעיונות בדבר כתיבה באופן אחר של הדוקטורט סייע לבנות קהילה של חוקרים מתחילים שרצו לעבוד ביחד ולבחון מחדש קונבנציות של כתיבה. תמיכה של קבוצת השווים עוזרת לדוקטורנטים לשכך את תחושות חוסר הוודאות ולהרגיש כי יש לגיטימיות לניסיונותיהם ולפעולותיהם. יחסים עם המנחים יכולים לפעול כשומרי-סף של כתיבה.

עלינו לשאול: אילו סוגים של חוקרים אנחנו רוצים להיות? המניעים שלנו לכתוב באופן שונה יכולים לנבוע מהמחויבויות הפוליטיות והאינטלקטואליות שלנו. חלק מההשראה שלי לכתוב באופן שונה הגיעה מהמחויבויות הפוליטיות שלי לשים סוף לאלימות מגדרית ומהמחויבות שלי כחוקרת פמיניסטית לכבד את הריבוי והמורכבות של חיי נשים. דוקטורנטים אחרים עשויים להציג שאלות אחרות. חוקרי פוסט-דוקטורט יכולים לחשוב כיצד הכתיבה שלהם יכולה לפעול כאמצעי לדה-קולוניזציה. דוקטורנטים שמעוניינים לספק תשובות לארגונים עסקיים או ממשלתיים יכולים לחשוב כיצד הכתיבה שלהם עשויה להיות גם אקדמית וגם נגישה לאנשים בשטח.

ביבליוגרפיה

Adamek, ME (2015Building scholarly writers: Student perspectives on peer review in a doctoral writing seminar. Journal of Teaching in Social Work 35(1–2): 213225.
Google Scholar | Crossref
Adams, TE, Jones, SH (2011Telling stories: Reflexivity, queer theory, and autoethnography. Cultural Studies ↔ Critical Methodologies 11(2): 108116.
Google Scholar | SAGE Journals
Adkins, B (2009PhD pedagogy and the changing knowledge landscapes of universities. Higher Education Research and Development 28(2): 165177.
Google Scholar | Crossref | ISI
Aitchison, C, Lee, A (2006Research writing: Problems and pedagogies. Teaching in Higher Education 11(3): 265278.
Google Scholar | Crossref
Alvesson, M, Gabriel, Y (2013Beyond formulaic research: In praise of greater diversity in organizational research and publications. Academy of Management Learning & Education 12(2): 245263.
Google Scholar | Crossref | ISI
Bartlett, A, Mercer, G (2000Reconceptualising discourses of power in postgraduate pedagogies. Teaching in Higher Education 5(2): 195204.
Google Scholar | Crossref
Becker, HS (2007) Writing for Social Scientists: How to Start and Finish Your Thesis, Book, or Article. Chicago, ILThe University of Chicago Press.
Google Scholar | Crossref
Behar, R, Gordon, DA (1995) Women Writing Culture. Berkeley, CAUniversity of California Press.
Google Scholar
Bergin, J, Westwood, R (2003The necessities of violence. Culture and Organization 9(4): 211223.
Google Scholar | Crossref
Boylorn, RM, Orbe, MP (2013) Critical Autoethnography: Intersecting Cultural Identities in Everyday Life. New YorkRoutledge.
Google Scholar
Brabazon, T (2017Winter is coming: Doctoral supervision in the neoliberal university. International Journal of Social Sciences & Educational Studies 3(1): 1434.
Google Scholar
Butler, J (2004) Undoing Gender. New YorkRoutledge; Taylor & Francis Group.
Google Scholar | Crossref
Clark, IL (2007) Writing the Successful Thesis and Dissertation: Entering the Conversation. Upper Saddle River, NJPrentice Hall.
Google Scholar
Clifford, J, Marcus, GE (2011) Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley, CAUniversity of California Press.
Google Scholar
Coffey, A (1999) The Ethnographic Self: Fieldwork and the Representation of Identity. Thousand Oaks, CASAGE.
Google Scholar | Crossref
Craswell, G (2012) Writing for Academic Success: A Postgraduate Guide. LondonSAGE.
Google Scholar
Czarniawska, B (1999Management she wrote: Organization studies and detective stories. Studies in Cultures, Organizations and Societies 5(1): 1341.
Google Scholar | Crossref
De Cock, C, Land, C (2006Organization/literature: Exploring the seam. Organization Studies 27(4): 517535.
Google Scholar | SAGE Journals | ISI
De Souza, EM, Brewis, J, Rumens, N (2016Gender, the body and organization studies: Que(e)rying empirical research. Gender, Work & Organization 23(6): 600613.
Google Scholar | Crossref
Deleuze, G, Guattari, F (1987) A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. Minneapolis, MNUniversity of Minnesota Press.
Google Scholar
Denzin, NK (2014Assumptions of the method. In: Denzin, NK (ed.) Interpretive Autoethnography. 2nd edn. LondonSAGE118.
Google Scholar | Crossref
Evans, D, Gruba, P, Zobel, J (2014) How to Write a Better Thesis. ChamSpringer International Publishing.
Google Scholar | Crossref
Garthwaite, K (2016The perfect fit? Being both volunteer and ethnographer in a UK foodbank. Journal of Organizational Ethnography 5(1): 6071.
Google Scholar | Crossref
Grey, C, Sinclair, A (2006Writing differently. Organization 13(3): 443453.
Google Scholar | SAGE Journals | ISI
Harris, KL (2016Reflexive voicing: A communicative approach to intersectional writing. Qualitative Research 16(1): 111127.
Google Scholar | SAGE Journals | ISI
Hay, A, Samra-Fredericks, D (2016Desperately seeking fixedness: Practitioners’ accounts of ‘becoming doctoral researchers’. Management Learning 47(4): 407423.
Google Scholar | SAGE Journals | ISI
Honan, E, Bright, D (2016Writing a thesis differently. International Journal of Qualitative Studies in Education 29(5): 731743.
Google Scholar | Crossref
James, EA (2014) Writing Your Doctoral Dissertation or Thesis Faster: A Proven Map to Success. Los Angeles, CASAGE.
Google Scholar | Crossref
Jones, SH (2008Autoethnography: Making the personal political. In: Denzin, NK, Lincoln, YS (eds) Collecting and Interpreting Qualitative Materials. Thousand Oaks, CASAGE.
Google Scholar
Kamler, B, Thomson, P (2006) Helping Doctoral Students Write: Pedagogies for Supervision. LondonTaylor & Francis Group.
Google Scholar | Crossref
Kara, H (2013It’s hard to tell how research feels: Using fiction to enhance academic research and writing. Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal 8(1): 7084.
Google Scholar | Crossref
Kelemen, M, Rumens, N (2008) An Introduction to Critical Management Research. LondonSAGE.
Google Scholar | Crossref
Kondo, D (1990) Crafting Selves: Power, Gender, and Discourses of Identity in a Japanese Workplace. LondonThe University of Chicago Press.
Google Scholar | Crossref
Lake, J (2015Autoethnography and reflective practice: Reconstructing the doctoral thesis experience. Reflective Practice 16(5): 677687.
Google Scholar | Crossref
Levin, P (2011) Excellent Dissertations! MaidenheadOpen University Press.
Google Scholar
Lillis, T (2001) Student Writing: Access, Regulation, Desire. LondonRoutledge.
Google Scholar
McDonald, J (2013Coming out in the field: A queer reflexive account of shifting researcher identity. Management Learning 44(2): 127143.
Google Scholar | SAGE Journals | ISI
McDonald, J (2016Expanding queer reflexivity: The closet as a guiding metaphor for reflexive practice. Management Learning 47(4): 391406.
Google Scholar | SAGE Journals | ISI
McDonald, J (2017Queering methodologies and organizational research: Disrupting, critiquing, and exploring. Qualitative Research in Organizations and Management 12(2): 130148.
Google Scholar | Crossref
Mazzetti, AS (2016An exploration of the emotional impact of organisational ethnography. Journal of Organizational Ethnography 5(3): 304316.
Google Scholar | Crossref
Moraga, C, Anzaldúa, G (2015) This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color. 4th edn. Albany, NYSUNY Press.
Google Scholar
O’Gorman, K, Macintosh, R (2015) Research Methods for Business & Management: A Guide to Writing Your Dissertation. OxfordGoodfellow Publishers Ltd.
Google Scholar | Crossref
Oliver, P (2008) Writing Your Thesis. LondonSAGE.
Google Scholar
Özkazanç-Pan, B (2012Publishing without betrayal: Critical scholarship meets mainstream journals. Scandinavian Journal of Management 28(3): 209217.
Google Scholar | Crossref | ISI
Page, T (2017Vulnerable writing as a feminist methodological practice. Feminist Review 115(1): 1329.
Google Scholar | SAGE Journals | ISI
Parker, M (2002Queering management and organization. Gender, Work & Organization 9(2): 146166.
Google Scholar | Crossref
Parker, M (2014Writing: What can be said, by who, and where? In: Jeanes, E, Huzzard, T (eds) Critical Management Research: Reflections from the Field. LondonSAGE.
Google Scholar | Crossref
Peelo, M (2010) Understanding Supervision and the PhD. LondonBloomsbury Publishing Plc.
Google Scholar
Phillips, M, Pullen, A, Rhodes, C (2014Writing organization as gendered practice: Interrupting the libidinal economy. Organization Studies 35(3): 313333.
Google Scholar | SAGE Journals | ISI
Piantanida, M, Garman, NB (2010Writing research. In: Thomson, P, Walker, M (eds) The Routledge Doctoral Student’s Companion: Getting to Grips with Research in Education and the Social Sciences. LondonTaylor & Francis Group, pp. 244255.
Google Scholar
Pullen, A (2006Gendering the research self: Social practice and corporeal multiplicity in the writing of organizational research. Gender, Work & Organization 13(3): 277298.
Google Scholar | Crossref | ISI
Pullen, A (2018Writing as labiaplasty. Organization 25(1): 123130.
Google Scholar | SAGE Journals | ISI
Pullen, A, Rhodes, C (2008Dirty writing. Culture and Organization 14(3): 241259.
Google Scholar | Crossref
Pullen, A, Rhodes, C (2015Writing, the feminine and organization. Gender, Work & Organization 22(2): 8793.
Google Scholar | Crossref
Pullen, A, Thanem, T, Tyler, M. (2016Sexual politics, organizational practices: Interrogating queer theory, work and organization. Gender, Work & Organization 23(1): 16.
Google Scholar | Crossref | ISI
Rhodes, C (1997Playing with words: Multiple representations of organisational learning stories. Electronic Journal of Radical Organization Theory 3(1): 126.
Google Scholar
Rhodes, C (2015Writing organization/romancing fictocriticism. Culture and Organization 21(4): 289303.
Google Scholar | Crossref
Rhodes, C, Carlsen, A (2018The teaching of the other: Ethical vulnerability and generous reciprocity in the research process. Human Relations 71(10): 12951318.
Google Scholar | SAGE Journals | ISI
Richardson, L, St Pierre, EA (2017Writing: A method of inquiry. In: Denzin, NK, Lincoln, YS (eds) The SAGE Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CASAGE, pp. 813838.
Google Scholar
Sayers, JG, Jones, D (2015Truth scribbled in blood: Women’s work, menstruation and poetry. Gender, Work & Organization 22: 94111.
Google Scholar | Crossref
Steyaert, C (2015Three women. A kiss. A life. On the queer writing of time in organization. Gender, Work & Organization 22(2): 163178.
Google Scholar | Crossref
Vachhani, SJ (2015Organizing love – Thoughts on the transformative and activist potential of feminine writing. Gender, Work & Organization 22(2): 148162.
Google Scholar | Crossref
Van Maanen, J (1988) Tales of the Field: On Writing Ethnography. Chicago, ILThe University of Chicago Press.
Google Scholar
Watson, T (2000Ethnographic fiction science: Making sense of managerial work and organizational research processes with Caroline and Terry. Organization 7(3): 489510.
Google Scholar | SAGE Journals | ISI
Wegener, C, Meier, N, Ingerslev, K (2016Borrowing brainpower – Sharing insecurities. Lessons learned from a doctoral peer writing group. Studies in Higher Education 41(6): 10921105.
Google Scholar | Crossref
  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?

 

Adamek, ME (2015Building scholarly writers: Student perspectives on peer review in a doctoral writing seminar. Journal of Teaching in Social Work 35(1–2): 213225.
Google Scholar | Crossref

 

Adams, TE, Jones, SH (2011Telling stories: Reflexivity, queer theory, and autoethnography. Cultural Studies ↔ Critical Methodologies 11(2): 108116.
Google Scholar | SAGE Journals

 

Adkins, B (2009PhD pedagogy and the changing knowledge landscapes of universities. Higher Education Research and Development 28(2): 165177.
Google Scholar | Crossref | ISI

 

Aitchison, C, Lee, A (2006Research writing: Problems and pedagogies. Teaching in Higher Education 11(3): 265278.
Google Scholar | Crossref

 

Alvesson, M, Gabriel, Y (2013Beyond formulaic research: In praise of greater diversity in organizational research and publications. Academy of Management Learning & Education 12(2): 245263.
Google Scholar | Crossref | ISI

 

Bartlett, A, Mercer, G (2000Reconceptualising discourses of power in postgraduate pedagogies. Teaching in Higher Education 5(2): 195204.
Google Scholar | Crossref

 

Becker, HS (2007) Writing for Social Scientists: How to Start and Finish Your Thesis, Book, or Article. Chicago, ILThe University of Chicago Press.
Google Scholar | Crossref

 

Behar, R, Gordon, DA (1995) Women Writing Culture. Berkeley, CAUniversity of California Press.
Google Scholar

 

Bergin, J, Westwood, R (2003The necessities of violence. Culture and Organization 9(4): 211223.
Google Scholar | Crossref

 

Boylorn, RM, Orbe, MP (2013) Critical Autoethnography: Intersecting Cultural Identities in Everyday Life. New YorkRoutledge.
Google Scholar

 

Brabazon, T (2017Winter is coming: Doctoral supervision in the neoliberal university. International Journal of Social Sciences & Educational Studies 3(1): 1434.
Google Scholar

 

Butler, J (2004) Undoing Gender. New YorkRoutledge; Taylor & Francis Group.
Google Scholar | Crossref

 

Clark, IL (2007) Writing the Successful Thesis and Dissertation: Entering the Conversation. Upper Saddle River, NJPrentice Hall.
Google Scholar

 

Clifford, J, Marcus, GE (2011) Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley, CAUniversity of California Press.
Google Scholar

 

Coffey, A (1999) The Ethnographic Self: Fieldwork and the Representation of Identity. Thousand Oaks, CASAGE.
Google Scholar | Crossref

 

Craswell, G (2012) Writing for Academic Success: A Postgraduate Guide. LondonSAGE.
Google Scholar

 

Czarniawska, B (1999Management she wrote: Organization studies and detective stories. Studies in Cultures, Organizations and Societies 5(1): 1341.
Google Scholar | Crossref

 

De Cock, C, Land, C (2006Organization/literature: Exploring the seam. Organization Studies 27(4): 517535.
Google Scholar | SAGE Journals | ISI

 

De Souza, EM, Brewis, J, Rumens, N (2016Gender, the body and organization studies: Que(e)rying empirical research. Gender, Work & Organization 23(6): 600613.
Google Scholar | Crossref

 

Deleuze, G, Guattari, F (1987) A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. Minneapolis, MNUniversity of Minnesota Press.
Google Scholar

 

Denzin, NK (2014Assumptions of the method. In: Denzin, NK (ed.) Interpretive Autoethnography. 2nd edn. LondonSAGE118.
Google Scholar | Crossref

 

Evans, D, Gruba, P, Zobel, J (2014) How to Write a Better Thesis. ChamSpringer International Publishing.
Google Scholar | Crossref

 

Garthwaite, K (2016The perfect fit? Being both volunteer and ethnographer in a UK foodbank. Journal of Organizational Ethnography 5(1): 6071.
Google Scholar | Crossref

 

Grey, C, Sinclair, A (2006Writing differently. Organization 13(3): 443453.
Google Scholar | SAGE Journals | ISI

 

Harris, KL (2016Reflexive voicing: A communicative approach to intersectional writing. Qualitative Research 16(1): 111127.
Google Scholar | SAGE Journals | ISI

 

Hay, A, Samra-Fredericks, D (2016Desperately seeking fixedness: Practitioners’ accounts of ‘becoming doctoral researchers’. Management Learning 47(4): 407423.
Google Scholar | SAGE Journals | ISI

 

Honan, E, Bright, D (2016Writing a thesis differently. International Journal of Qualitative Studies in Education 29(5): 731743.
Google Scholar | Crossref

 

James, EA (2014) Writing Your Doctoral Dissertation or Thesis Faster: A Proven Map to Success. Los Angeles, CASAGE.
Google Scholar | Crossref

 

Jones, SH (2008Autoethnography: Making the personal political. In: Denzin, NK, Lincoln, YS (eds) Collecting and Interpreting Qualitative Materials. Thousand Oaks, CASAGE.
Google Scholar

 

Kamler, B, Thomson, P (2006) Helping Doctoral Students Write: Pedagogies for Supervision. LondonTaylor & Francis Group.
Google Scholar | Crossref

 

Kara, H (2013It’s hard to tell how research feels: Using fiction to enhance academic research and writing. Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal 8(1): 7084.
Google Scholar | Crossref

 

Kelemen, M, Rumens, N (2008) An Introduction to Critical Management Research. LondonSAGE.
Google Scholar | Crossref

 

Kondo, D (1990) Crafting Selves: Power, Gender, and Discourses of Identity in a Japanese Workplace. LondonThe University of Chicago Press.
Google Scholar | Crossref

 

Lake, J (2015Autoethnography and reflective practice: Reconstructing the doctoral thesis experience. Reflective Practice 16(5): 677687.
Google Scholar | Crossref

 

Levin, P (2011) Excellent Dissertations! MaidenheadOpen University Press.
Google Scholar

 

Lillis, T (2001) Student Writing: Access, Regulation, Desire. LondonRoutledge.
Google Scholar

 

McDonald, J (2013Coming out in the field: A queer reflexive account of shifting researcher identity. Management Learning 44(2): 127143.
Google Scholar | SAGE Journals | ISI

 

McDonald, J (2016Expanding queer reflexivity: The closet as a guiding metaphor for reflexive practice. Management Learning 47(4): 391406.
Google Scholar | SAGE Journals | ISI

 

McDonald, J (2017Queering methodologies and organizational research: Disrupting, critiquing, and exploring. Qualitative Research in Organizations and Management 12(2): 130148.
Google Scholar | Crossref

 

Mazzetti, AS (2016An exploration of the emotional impact of organisational ethnography. Journal of Organizational Ethnography 5(3): 304316.
Google Scholar | Crossref

 

Moraga, C, Anzaldúa, G (2015) This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color. 4th edn. Albany, NYSUNY Press.
Google Scholar

 

O’Gorman, K, Macintosh, R (2015) Research Methods for Business & Management: A Guide to Writing Your Dissertation. OxfordGoodfellow Publishers Ltd.
Google Scholar | Crossref

 

Oliver, P (2008) Writing Your Thesis. LondonSAGE.
Google Scholar

 

Özkazanç-Pan, B (2012Publishing without betrayal: Critical scholarship meets mainstream journals. Scandinavian Journal of Management 28(3): 209217.
Google Scholar | Crossref | ISI

 

Page, T (2017Vulnerable writing as a feminist methodological practice. Feminist Review 115(1): 1329.
Google Scholar | SAGE Journals | ISI

 

Parker, M (2002Queering management and organization. Gender, Work & Organization 9(2): 146166.
Google Scholar | Crossref

 

Parker, M (2014Writing: What can be said, by who, and where? In: Jeanes, E, Huzzard, T (eds) Critical Management Research: Reflections from the Field. LondonSAGE.
Google Scholar | Crossref

 

Peelo, M (2010) Understanding Supervision and the PhD. LondonBloomsbury Publishing Plc.
Google Scholar

 

Phillips, M, Pullen, A, Rhodes, C (2014Writing organization as gendered practice: Interrupting the libidinal economy. Organization Studies 35(3): 313333.
Google Scholar | SAGE Journals | ISI

 

Piantanida, M, Garman, NB (2010Writing research. In: Thomson, P, Walker, M (eds) The Routledge Doctoral Student’s Companion: Getting to Grips with Research in Education and the Social Sciences. LondonTaylor & Francis Group, pp. 244255.
Google Scholar

 

Pullen, A (2006Gendering the research self: Social practice and corporeal multiplicity in the writing of organizational research. Gender, Work & Organization 13(3): 277298.
Google Scholar | Crossref | ISI

 

Pullen, A (2018Writing as labiaplasty. Organization 25(1): 123130.
Google Scholar | SAGE Journals | ISI

 

Pullen, A, Rhodes, C (2008Dirty writing. Culture and Organization 14(3): 241259.
Google Scholar | Crossref

 

Pullen, A, Rhodes, C (2015Writing, the feminine and organization. Gender, Work & Organization 22(2): 8793.
Google Scholar | Crossref

 

Pullen, A, Thanem, T, Tyler, M. (2016Sexual politics, organizational practices: Interrogating queer theory, work and organization. Gender, Work & Organization 23(1): 16.
Google Scholar | Crossref | ISI

 

Rhodes, C (1997Playing with words: Multiple representations of organisational learning stories. Electronic Journal of Radical Organization Theory 3(1): 126.
Google Scholar

 

Rhodes, C (2015Writing organization/romancing fictocriticism. Culture and Organization 21(4): 289303.
Google Scholar | Crossref

 

Rhodes, C, Carlsen, A (2018The teaching of the other: Ethical vulnerability and generous reciprocity in the research process. Human Relations 71(10): 12951318.
Google Scholar | SAGE Journals | ISI

 

Richardson, L, St Pierre, EA (2017Writing: A method of inquiry. In: Denzin, NK, Lincoln, YS (eds) The SAGE Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CASAGE, pp. 813838.
Google Scholar

 

Sayers, JG, Jones, D (2015Truth scribbled in blood: Women’s work, menstruation and poetry. Gender, Work & Organization 22: 94111.
Google Scholar | Crossref

 

Steyaert, C (2015Three women. A kiss. A life. On the queer writing of time in organization. Gender, Work & Organization 22(2): 163178.
Google Scholar | Crossref

 

Vachhani, SJ (2015Organizing love – Thoughts on the transformative and activist potential of feminine writing. Gender, Work & Organization 22(2): 148162.
Google Scholar | Crossref

 

Van Maanen, J (1988) Tales of the Field: On Writing Ethnography. Chicago, ILThe University of Chicago Press.
Google Scholar

 

Watson, T (2000Ethnographic fiction science: Making sense of managerial work and organizational research processes with Caroline and Terry. Organization 7(3): 489510.
Google Scholar | SAGE Journals | ISI

 

Wegener, C, Meier, N, Ingerslev, K (2016Borrowing brainpower – Sharing insecurities. Lessons learned from a doctoral peer writing group. Studies in Higher Education 41(6): 10921105.
Google Scholar | Crossref

 

Westwood, R (1999A ‘sampled’ account of organisation: Being a de-authored, reflexive parody of organisation writing. Studies in Cultures, Organizations and Societies 5(1): 195233.
Google Scholar | Crossref

  Whiteman, G (2010Management studies that break your heart. Journal of Management Inquiry 19(4): 328337.
Google Scholar | SAGE Journals | ISI

yyya