כתב עת "דפים" 38

מילות מפתח:

"דפים" 38 - מחקר והוראה בהכשרת מורים

מכון מופ"ת, עורכים: פרופ' דן ענבר, ד"ר שרה זיו

כתב העת מתמקד בתיאוריה, במחקר ובפרקטיקה של הכשרת עובדי הוראה ופיתוחם ומיועד למורי המורים במכללות, למרצים באוניברסיטאות ולסטודנטים.

תוכן העניינים:

 • בחירה במקצוע ההוראה: טיפוסים של מקבלי החלטות והקשר שלהם לעמדות כלפי הוראה (יעל קציר, רחל שגיא, יצחק גילת)
 • צרימה אידיאולוגית בתהליך ההוראה: שירים על קו התפר (לאה ברץ)
 • תפיסותיהם של פרחי הוראה הנוגעות לייצוגים גרפיים בהוראת הספרות (יעל פויס)
 • המיצוב המקצועי של מורים עולים מברית המועצות לשעבר בבתי ספר בישראל (אורלי מיכאל, ריטה סבר, פנחס תמיר)
 • "לשמוע את קולם": סיפוריהם של מורי מורים בהקשר רב -תרבותי (חנה עזר, שוש מלאת, דורית פטקין)
 • הכיתה המשולבת: עמדות מורים כלפי תלמידים עם וללא לקות למידה (טלי היימן)
 • התייחסות להתנהגות תלמידים בשיעורים של פרחי הוראה (נורית גל)

 • על ספרים חדשים: 'זה רק ספורט ?'- ההקשר החינוכי של הספורט בבית הספר ובקהילה (אלה שובל)
  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya