כשנותנים לתלמיד מחוון

מקור וקרדיט :  
אמתי מור. "כשנותנים לתלמיד מחוון" , הד החינוך, פברואר 2010 ( גיליון 04 ) . ע"ע 98-103.
 
מנהלת ביה"ס היסודי "אפק" בגליל המערבי וצוות ביה"ס אינם חוששים לשלוח את התלמידים להתמודד עם איתור מקורות מידע, קריאת מאמרים וכתיבה בסגנון אקדמי , שיחד עם יומני קריאה , עבודות אמנות וארגון טקסטים בית ספריים מאפשרים לסרטט תמונה רחבה ועמוקה על מצבו של כל תלמיד, תמונה שבדיקת שיעורי בית ומבחנים שגרתיים אינה מספקת.
בית ספר "אפק" בגליל המערבי חבר ברשת ההערכה החלופית של קרן קרב המנחילה לבתי הספר תרבות ארגונית שמבוססת על התבוננות פנימית ולמידה מהניסיון. בעקבות הקשר עם קרן קרב , קם בבית הספר צוות הערכה המורכב ממורים ובעלי תפקידים כאשר הם עובדים בצמוד למנחה מטעם הקרן.  בתחילת השנה מקבל הצוות נושא או שניים המועמדים להערכה מחודשת. צוות ההערכה קורא על הנושאים הנבחרים חומר עיוני רב, והם נחקרים בבית הספר באמצעות שאלונים ותצפיות.
איך ההערכה החלופית באה לידי ביטוי בהערכת תלמידים בביה"ס
"בהיסטוריה הייתה השנה  בביה"ס עבודת חקר "אפק" במקום מבחן, אבל בגיאוגרפיה התלמידים התבקשו להכין טיול. לאסוף חומר, לתכנן, אלו דברים שלא באים לידי ביטוי במבחן, והם מגלים אינטליגנציות אחרות לגמרי" .
השיטה : מחוון ושקיפות
רכיב מרכזי בתפיסת ההערכה של בית הספר הוא השקיפות. לכל אמצעי ההערכה שהמורים משתמשים בהם יש מחוון שמסביר במפורט מהן הדרישות וכיצד מעריכים כל שלב ושלב בעבודה. התלמידים מקבלים את המחוון בתחילת התהליך ועובדים בצמוד אליו. כך נחסכת למעשה החרדה מהלא נודע, המלווה בדרך כלל את הציפייה לציון במבחן. גם האחריות להצלחה עוברת במלואה לילד, והוא יודע בדיוק מה נדרש ממנו כדי לקבל את הציון המרבי.
המחוונים מפורטים וארוכים. במבט ראשון קשה להאמין שילדים בבית ספר יסודי יכולים להתמודד עמם. אולם במבט שני נראה שזה סוד ההצלחה של שיטת ההערכה בבית הספר. תלמיד שמקבל מחוון יודע בדיוק מה עליו לעשות עד לרמת מספר התמונות שעליו לצרף לעבודה כדי לקבל את הציון המרבי. העבודה עם המחוון נעשית בצמוד למורה, וכשהוא מקבל עבודת מחקר או יומן קריאה לבדיקה והוא כבר יודע בדיוק מה כתוב בהם. בכיתה ה' , לדוגמא ניתנה לתלמידים עבודה על מגלי עולם.
 הם קיבלו רשימה של מגלי ארצות וכל ילד בחר מישהו לכתוב עליו. המשימה היחידה לבית הייתה למצוא שני מקורות אינטרנטיים על האדם שנבחר. ההורים נתבקשו לא לסייע לתלמידים ולא להיות מעורבים כי המטרה הייתה ללמד את הילדים איך להכין , איך לקרוא ,איך לכתוב וכדומה.
שש עצות של צוות ביה"ס "אפק" ליישום הערכה חלופית בבית הספר :
אמונה- צריך להאמין שהצוות מסוגל להביא את התלמידים לידי ביטוי.
עבודת צוות- כולם, המורים וההנהלה צריכים להיות מגויסים לטובת העבודה ולעבוד ביחד.
שקיפות -העבודה באמצעות מחוונים ובדיאלוג פתוח עם התלמידים מאפשרת להגיע להישגים. כשהתלמיד יודע מה מצפים ממנו ואיך מעריכים אותו יורד ממנו העומס של החרדה מהלא ידוע. בנוסף ברגע שהדברים נאמרים במפורש, האחריות להצלחה עוברת לתלמיד.
גמישות – מה שהוא ההפך מגמיש לא שייך למערכת החינוך. כל דבר יכול להיבחן מחדש ומזווית אחרת.
עבודה בכיתה- העבודה צריכה להיעשות בזמן הלימודים, בכיתה ובליווי המורה. מובן שנדרשת לכך הכנה מערכתית. צריך לפנות זמן בתוך מערכת השעות לטובת עבודה מעשית ולהיות מסוגלים לגייס כוח אדם מתוך המערכת בזמנים שיש דרישה.
בחירה – בכל הקשור להערכת מורים, יש לתת למורה בחירה מסוימת. הוא זה שצריך לכוון את תשומת הלב אל הנושאים שיש לבדוק ולהעריך בעבודתו. זה יוצר נכונות ומחויבות שלו להצלחה.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya