כשהבובה היא גם מורה


שביט-רז, נ' (יולי, 2013). כשהבובה היא גם מורה. שיעור חופשי, 104, 23.

בובות תיאטרון יכולות לשמש כלי תיווך למידה בעל אפקטיביות רבה לגיל הרך—כך מעלה מחקרה של ד"ר רונית רמר, יועצת חינוכית ומדריכה פדגוגית לגיל הרך ממכללת לוינסקי לחינוך. המחקר התמקד בבחינת השפעתו של תיווך בשילוב בובה על אסטרטגיות התנסות בלמידה בקרב מתווכות, על מדדים של הנעה ללמידה ועל הישגים בתחום ניצני האוריינות בקרב ילדי גן מהחינוך המיוחד והחינוך הרגיל.

במחקר השתתפו 145 ילדים מ-15 גני חובה במרכז הארץ. 68 ילדים באו מעשרה גני חינוך מיוחד, ו-77 ילדים מחמישה גנים רגילים. כמו כן השתתפו במחקר 18 מתווכות שבעת המחקר למדו לתואר ראשון ולתואר שני במסלול לחינוך לגיל הרך ובמסלול לחינוך מיוחד. כל אחת מהמתווכות שובצה בגן חינוך מיוחד או בגן חינוך רגיל, ולימדה שתי קבוצות ילדים: קבוצת ניסוי, שקיבלה תיווך עם בובת תיאטרון, וקבוצת ביקורת, שקיבלה תיווך ללא בובה.

ממצאי המחקר אוששו את מרבית השערותיו הקודמות. תיווך עם בובה הגביר את השימוש באסטרטגיות למידה מתווכת אצל המתווכות, הגביר מדדים של הנעה ללמידה והפחית מדדים המעידים על אי-הנעה ללמידה, וכן העלה הישגים בתחום ניצני אוריינות בהשוואה לתיווך ללא בובה.

עוד נמצא, כי בקבוצת הילדים שקיבלה תיווך עם בובה, תיווך לוויסות התנהגות ניבא באופן חיובי את ההישגים האורייניים, ואילו תיווך לתחושת יכולת ניבא אותם באופן שלילי. סוג הגן תרם באופן זניח להסבר השונות בהישגים באוריינות בקבוצה שבה ניתן התיווך עם בובה. בניגוד לכך, בקבוצה שבה ניתן תיווך ללא בובה, תרומת סוג הגן להסבר השונות היתה גבוהה.

מראיונות אישיים שנערכו עם המתווכות עלה כי הן רואות את הבובה ככלי תיווך יעיל המותאם להיבטים התפתחותיים של ילדים צעירים, ושבאמצעותו ניתן להתייחס להיבטים קוגנטיביים, רגשיים וחברתיים. המתווכות הדגישו כי תיווך עם בובה מאפשר למידה בכמה ערוצים, ובשל כך יעיל בעבודה עם ילדים בעלי קשיים בתחומי שפה ולמידה.

על פי דיווחי המתווכות, בעת תיווך עם בובה עולה מידת שיתוף הפעולה של הילדים, העניין והקשב שלהם מוגברים ובולטת מעורבותם באינטראקציה הלימודית. התיווך עם הבובה תרם לביטחון ולתחושת המקצועיות של המתווכות, והן הרגישו שהן מלמדות באופן ברור, מעניין ואטרקטיבי. באמצעות הבובה הצליחו המתווכות ליצור בזמן קצר יחסית קשר קרוב עם הילדים.

לממצאים אלה השלכות חינוכיות בבחינת האפשרות להפוך את הלמידה המתווכת בעזרת בובה לדרך מתודולוגית, שמגבירה יעילות והנעה בתהליך ההוראה, ומסייעת בהעלאת כישורים והישגים בקבוצות ילדים בעלי מאפיינים קוגניטיביים והתנהגותיים שונים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya