כן, זה אפשרי! מורים פלסטינים-ישראלים בבתי ספר יהודיים

Jayusi, W., & Bekerman, Z. (2020). Yes, We Can! Palestinian-Israeli Teachers in Jewish-Israeli Schools. Journal of Teacher Education71(3), 319–331

 

מחקר זה מתמקד בחוויותיהם של מורי המיעוט הפלסטיני-ישראלי העובדים בבתי הספר החילוניים דוברי העברית בישראל, ובוחן את תפיסותיהם ואת תחושותיהם. מטרתו היא לתאר ולנתח את הקשר בין חוויות העבודה של המורים לבין עיצוב תחושת המסוגלות העצמית שלהם, שביעות הרצון בעבודה והתירבות (acculturation), ולשאול כיצד משפיעים כל אלה על תחושותיהם ביחס לתפקידם הפוטנציאלי כמסייעים בניתוץ סטריאוטיפים ותפיסות שגויות לגבי המיעוט הפלסטיני-ישראלי.

הנתונים נאספו מראיונות שנערכו עם 15 משתתפים, שתיארו את חוויותיהם, תחושותיהם ותפיסותיהם באשר לעבודתם. הממצאים מלמדים כי מורים פלסטינים-ישראלים חווים תחושה חזקה של מסוגלות-עצמית, סיפוק ויחסים טובים עם תלמידים, הורים ועמיתים לעבודה. המשתתפים הביעו אמונה כי באמצעות תירבות מוצלח ולמרות קשיים מסוימים, עבודתם אכן מסייעת בהפחתת דעות קדומות ובהעמקת ההבנה ההדדית בין הקבוצות הנמצאות בסכסוך.

החוקרים מציעים לקובעי המדיניות לחזק את המאמצים לגיוס ולטיפוח ושימור של המורים הללו, באמצעות תמיכה אדמיניסטרטיבית משמעותית.

 

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

השלכות הקונפליקט הישראלי-פלסטיני על תפקיד המורה הערבי במדינת ישראל

חוויותיהם של מורים ערבים בבתי ספר יהודיים בישראל

חינוך לשלום: מאפיינים, אתגרים ומכשלות

 

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya