כלי למשוב ולפיתוח סגלי הוראה

סיכום הרצאה מיום העיון שנערך במכון מופ"ת בנושא: "מדידה והערכה, אחריותיות ושקיפות ככלי ניהולי לשירות מערכת החינוך", 12 בינואר, 2005

לדוגמאות וצפייה במצגת ההרצאה המקורית ראו קישור:
http://www.mofet.macam.ac.il/iun/medida/index.html

כלי למשוב ולפיתוח סגלי הוראה פותח על ידי חברי צוות החשיבה של מחוז המרכז הכוללים את מתאמי הפיקוח בחינוך הקדם יסודי, יסודי ועל יסודי, ממלכתי, ממלכתי דתי והמגזר הערבי, הפיקוח המקצועי, נציגת מנהלות הפסג"ה, מנהלים ומורים מובילים במחוז מתוכן 3 מנהלות בית-ספר, המנחה המחוזי, וד"ר רלי בריקנר אשר שימשה כיועצת אקדמאית.

הצורך בפיתוח הכלי נבע מחוסר בהירות ותסכול שהיה קיים בשדה. התסכול התבטא בהיעדר קריטריונים עדכניים, אחידים וברורים על מנת לסייע במתן משוב למורים כאלה שיהיו מבוססי מידע לשם קידום מקצועי של המורים, מתן קביעות, הערכת ניסיון, הפסקת עבודה, ומתן תגמול דיפרנציאלי.

מטרות הכלי למשוב באות קודם כל לביטוי ברמה בית ספרית: מה קורה בבית הספר באינטראקציה בין מנהל למורה?
אחד מתפקידו המשמעותיים והעיקריים של מנהל בית הספר הינו פיתוח צוות הוראה מקצועי ומיומן. אנו מציעים פיתוח סגלי הוראה בבית הספר תוך קיום דיאלוג מובנה ושיטתי בין מנהל בית הספר והמורים. דיאלוג מבוסס על קריטריונים אחידים וידועים מראש, המתבססים על איכותם, מיומנותם, התנהגותם ותוצאות עבודתם של המורים. קריטריונים שהם מערכת ציפיות ושפה משותפת המבהירה למורה מהן הדרישות המצופות ממנו.
אין מציינים רק את חולשותיו של המורה אלא מדריכים אותו כיצד להשתפר, ולכן חשוב שהמנהלים בבית הספר וגם המורים יבינו שיש להשתמש בכלי למשוב בצורה קונסטרוקטיבית לתועלת בית הספר. מורים יכולים לא רק לשפר את הערכתם אלא גם להפיק תועלת מעצם ההתכוננות למשוב.
ברמה המחוזית אנו מבקשים למסד את תהליך המשוב ולהפכו לחלק אינטגרלי מעבודת המנהל והמחוז, כשהמטרה היא שיפור מתמיד של הכלי והתהליך.
העבודה נעשתה על פי כל ההליכים המקובלים. תהליך הפיתוח החל בתשס"ד כאשר הועלה הצורך בפני פורום חשיבה מחוזי של מתאמי הפיתוח.

אחד הדברים הראשונים שנעשו הוא סקירה ענפה של ספרות מקצועית חדשנית בארץ ובעולם שבה נבדקה, כיצד מערכים מורים, באילו שיטות, מה מעריכים, מה היתרונות והחסרונות של כל שיטה, תוך למידה מארגונים אחרים ויישום מה שמתאים.
עד מהרה הובן שיש לצרף לפורום החשיבה מורים ומנהלים כשותפים בפיתוח הכלי והתהליך.
הכלי למשוב הוא יצירה משותפת שפותחה בסדנאות עבודת משותפות ואינטנסיביות גם בנפרד וגם ביחד.

כדי לבחון את הכלי בפעילותו הופעל פיילוט מצומצם של אלה שהשתתפו בפיתוח הכלי, המנהלים והמפקחים, והתהליך כלל חשיפת הכלי בפני סגל ההוראה בבתי הספר, קיום סדנאות להיכרות הכלי ובחינת הפוטנציאל בו.
ציטוט מדברי המורים ומנהלים: "הכלי מחדד ומבהיר את ציפיות מנהל בית הספר מהמורים ומשמש הזדמנות לניהול בעיות אישי, מובנה ומתקדם לכל מורה"
הופקו לקחים, ובעקבות הפיילוט המצומצם שופר הכלי בתהליך והחל פיילוט מורחב של 189 בתי ספר במחוז. שמטרתו להתנסות בקנה מידה גדול לצורך שיפור הכלי והתהליך.

התלבטויות וסוגיות עיקריות שעלו בתהליך הפיתוח:

האם המשוב נועד לשפר את עבודתו של המורה? להגדיל את המוטיבציה שלו? לעשותו אחראי לעבודתו? לעזור במתן קביעות, הערכת נסיון, קידום או פיטורין? (תגמול דיפרנציאלי)
מה אופי הכלי? האם הוא יהיה סגור או פתוח?
הובן שהכלי אמור להיות ידידותי, כזה שיתן תמונה אמינה ואובייקטיבית על יכולות המורים .הכלי איננו מעקב אחרי שיעור, אלא על מכלול עבודתו של המורה ככל שניתן, זהו כלי הוליסטי.
את מי ישמש הכלי? המפקח, המנהל, בעלי התפקידים המובילים בבית הספר?
המחשבה היתה לפתח כלי למפקח אך למעשה פותח כלי למנהל. הדבר נבע  כנראה מהעצמה המתחוללת בתפקיד המנהל בשנים האחרונות.
מה יכלול הכלי? האם יהווה סרגל התקדמות? אילו תחומים יכלול?

הוחלט שהכלי יכלול תחומים בכל תחום קריטריונים ורמות ביצוע.
השיקולים בבחירתם:

התחומים יהיו מרכזיים בתהליך החינוך, ההוראה והלמידה. לכל אחד מהם גובשו קריטריונים ורמות ביצוע המציגים את מכלול מעשי ההוראה והחינוך - כאלה שיהיו בני השגה, ויאפיינו את המורים והמחנכים שהיינו רוצים שילמדו את ילדינו.
קריטריונים שיהיו ברורים ושיהיה בהם רצף התפתחותי כך שהמורה ידע מה עליו לעשות כדי להתקדם לשלב הבא.

אלה הם שבעת התחומים :

*הישגים לימודיים
*סביבה לימודית וניהול הלמידה
*תקשורת בין המורה לתלמידים
*תקשורת בין המורה לצוות המורים
*תקשורת בין המורה להורים
*המורה כדמות חינוכית
*ההתפתחות המקצועית של המורה

אין בתחומי המשוב מוקדם ומאוחר. כל תחום קשור בחברו אך הסדר משקף את תפיסת העולם של פורום החשיבה שלאחר דיונים רבים החליט לשים את הצד האקדמי בראש. (מאחר וזהו פיילוט, יתכן וסדר התחומים ישתנה.)

בסוף הדיאלוג  שמתקיים בין המורה למנהל יש סיכום של הדיאלוג. המורה והמנהל מסכמים את המשוב ומחליטים יחד אילו תחומים צריך לשנות, מה צריך לשפר וחותמים על הסיכום כאשר כל אחד כמובן מקבל עותק. כאשר מנהל מקבל את כל העותקים הוא יכול לראות איזה חסכים יש בבית ספרו ולקדם מנקודה זו את הבית הספר.

כיצד מטמיעים את הכלי במחוז:
ברמת המחוז, הפעולה הראשונה היא לחשוף את הכלי בפני מנהלי בתי הספר המשתתפים בפיילוט, קיום סדנאות עבודה להיכרות הכלי והצעה איך להטמיע אותו ואת התהליך בבית הספר.
לאחר מכן כל אחד מהמנהלים חושף את הכלי בפני הצוות המוביל שלו. המנהלים שהשתתפו בפיילוט, נמצאים לעזר למנהלים שמבקשים להיעזר בהם בתוך חדרי המורים שלהם, מקיימים סדנאות עבודה עם חדר המורים להיכרות מעמיקה עם הכלי והמשוב, והמורים שמשתתפים בפיילוט מקבלים את הכלי לעיון נוסף, כאשר יש דוחות של קביעת זמנים מסודרים לדיאלוג שמתקיים בין המנהל למורים שנבחרו על תוצאות המשוב.
בסוף תהליך זה יש פגישה שנייה במחוז שבה אוספים ומרכזים את כל ההערות גם על הכלי עצמו וגם על התהליך ובסוף השנה יעובדו הנתונים, גם על ידי ניתוח סטטיסטי, ויוחלט מה תהיה ההיערכות לקראת שנת הלימודים הבאה.

במשוב הראשוני שהתקיים עם המנהלים והמורים נראית שביעות רצון מצד המנהלים שזיהו את היתרונות של הכלי, אך כמובן צוינו נקודות קושי:
*מורים לא מספיק מודעים לתהליך הערכה והוא נתפס כמאיים.
*איך נאסוף מידע, מהם מקורות המידע, איך מתעדים.
*בין היתר ציינו המנהלים והמורים שמומלץ להוסיף התייחסות לאתיקה מקצועית, כגון: איזה מידע מועבר ולמי במה שקשור לכלי המשוב, ואין גם תחום של יחסי מנהל מורה.
*כמו כן הכלי טוב אבל עמוס מידי, ואז כמובן לא ישתמשו בו כיאות.

אתגרים ודילמות:

השינוי הוא בשתי רמות – נקודת הכובד עוברת מהמפקח למנהל, וישנו שינוי גם ברמת התהליך מהערכה למשוב. ישנו מעבר לתרבות הערכה מבוססת מידע, כלומר ההערכה לא תהיה שרירותית, לא תתבסס על התרשמות או גחמה של מנהל אלא תתבסס על מידע ועובדות.

יהיו כנראה התמודדויות עם התנגדויות מורים ומנהלים הנובעות בדרך כלל מחוסר ידע וחרדה, והמטרה כמובן להפיג את החרדה הזאת משום שאחרת המנהל עלול לבטל את הכלי.
המגמה בשנת הלימודים הקרובה היא לזהות את הבעיות של הכלי והקשיים בתהליך שאתם מתמודדים המנהלים והמורים כדי שיהיה אפשר ללמוד ולשנות את הכלי ואת התהליך.

פותח אתר אינטרנט הפתוח למשתתפים בפיילוט , אשר בו יתקיים דיאלוג פורה בין המנהלים, המורים והצוות שיענה לשאלותיהם.
כמו כן ישנה פתיחות גם למשוב של הקהל הרחב, שניתן להעביר דרך האתר המחוזי
http://www.education.gov.il/merkaz
(הכלי מופיע בשלמותו תחת "פיתוח מקצועי")

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya