כלי לאיתור מוקדם של קשיי קריאה כבר בגני הילדים

מקור:
 
Kindergarten screening for reading disabilities. Journal of Applied Research on Learning, 1(1), Article 5, pp. 1-19.
 
המחקרים מדגישים את חשיבות הזיהוי והאיתור המוקדם של יכולות הקריאה  של ילדים בסיכון כבר בכיתות היסוד ובגני הילדים. המאמר הנוכחי מנסה לתכנן להעריך את מידת היעילות של כלי לאיתור מוקדם של ליקויי קריאה של ילדים בסיכון כבר בגני ילדים. מחקר האורך כלל 499 ילדים מגני ילדים ועד כיתה ג'. תהליך האיתור והזיהוי המוקדם של ליקויי קריאה התבסס על הערכת המודעות הפונולוגית והצליל של האותיות על ידי הילדים. ממצאי המחקר מוכיחים ניתן להתבסס על יכולת הבנת צליל האותיות (letter-sound) כמנבא עיקרי לאיתור קשיי למידה בכיתות היסוד. גם בגני ילדים התקפות של מדד זה הגיעה ל80% דיוק והוכיחה יכולת איתור מוקדם של קשיי קריאה.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya