כיצד מנהלי בתי הספר מנווטים רפורמה חינוכית של טכנולוגיית מידע ותקשורת (ICT)? נרטיבים של למידת מדיניות בהקשר של סינגפור

Chua Reyes, Vicente. "How do school leaders navigate ICT educational reform? Policy learning narratives from a Singapore context", International Journal of Leadership in Education, Jul-Sep2015, Vol. 18 Issue 3, p365-385.

המטרה של מחקר זה היא להתמקד באופן שבו מנהלי בתי הספר "נותנים מובן" לרפורמה חינוכית בהקשרים המקומיים שלהם.

כדי לעשות זאת, נבחן חקר מקרה של שני בתי ספר שהשתתפו ביוזמות של רפורמת מדיניות המכוונות לשימוש נרחב בטכנולוגיית מידע ותקשורת (Information and communications technology) בהקשר של עיר-מדינה בסינגפור.

תוך שימוש בדיונים של קבוצת מיקוד, ראיונות ותצפיות, חקירה זו בוחנת ובונה הסברים כדי להעניק מובן להתנסויות של בעלי תפקידים בעיצומן של הרפורמות.

תוך שימוש בניתוח הנרטיבי של ג'רום ברונר (Jerome Bruner), הממצאים מחקירה זו מספקים תמונה לגבי האופן שבו מנהלים מתמודדים בתקופות אי-ודאות.

מנהלי בתי הספר בעיצומן של הרפורמות המובילות בטכנולוגיית מידע ותקשורת חווים זהויות משתנות, תפקידים חדשים ויכולות אמביוולנטיות. חקירה זו מציעה גישה ללמידה של מדיניות עבור מנהלים של בתי ספר המתמודדים עם עתיד לא בטוח.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

יתרונות וקשיים של יישום טכנולוגיות מידע חדשות בחינוך

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya