כיצד מנהלים באמת משפרים בתי ספר?

DuFour, R., & Mattos, M. (2013). How do principals really improve schools? [Electronic version]. The Educational Leadership, 70(7), 34-40.

 

המנהלים נמצאים בעמדה פרדוקסלית. מחד גיסא, הם נקראים לעשות שימוש באסטרטגיות מבוססות מחקר כדי לשפר את הישגי התלמידים. מאידך גיסא, הם נדרשים יותר ויותר למיקרו-ניהול (micromanage) של מורים באמצעות תצפיות בכיתות ועיסוק בהערכה אינטנסיבית.

מחברי המאמר מצביעים על כך ששתי עמדו אלו אינן מתיישבות האחת עם השנייה. למעשה, המחקר מראה שהערכת מורים, יחד עם פרקטיקות מחייבות רבות אחרות, לא שיפרה את ההוראה או הלמידה. אם מנהלים מעוניינים לשפר את הישגי התלמידים, במקום להתמקד בבחינה אישית של ההוראה, הם חייבים להתמקד בניתוח הקולקטיבי של העדויות בנוגע ללמידת התלמידים.

האסטרטגיה החזקה ביותר לשיפור הוראה ולמידה היא יצירת תרבות שיתופית ואחריות קולקטיבית של קהילת למידה מקצועית (professional learning community). מחברי המאמר מציינים כי המאמץ לשפר בתי ספר באמצעות פיקוח והערכה קשוחים יותר נדון לכישלון משום שהוא שואל את השאלה הלא נכונה. השאלה אינה, כיצד אוכל לעשות עבודה טובה יותר במעקב אחר הוראה? אלא, כיצד נוכל לעשות עבודה טובה יותר באופן קולקטיבי במעקב אחר למידת תלמידים?

כדי לטפח תרבות בית-ספרית שבה קהילת למידה מקצועית פורחת, מחברי המאמר ממליצים למנהלים להתמקד בחמשת הצעדים העיקריים הבאים:

1. אמץ את הנחת היסוד שהמטרה הבסיסית של בית הספר היא להבטיח שכל התלמידים ילמדו ברמות גבוהות וגייס את הצוות לבחון כל פרקטיקה, תכנית והליך קיימים כדי להבטיח שהם מתיישבים עם מטרה זו.

2. ארגן את הצוות בקבוצות שיתופיות משמעותיות הנוטלות אחריות קולקטיבית ללמידת תלמידים והעובדות בתלות הדדית להשגת מטרות משותפות אשר לגביהן החברים רואים עצמם כאחראים יחדיו.

3. הזמן את הצוותים להקים תכנית לימודים עם אחריות ובת קיימא עבור כל יחידה המבהירה את הלמידה המהותית עבור כל התלמידים, הסכם להתוות הנחיות, ופתח ונהל הערכות מעצבות משותפות כדי לעקוב אחר הלמידה של כל תלמיד בסופה של כל יחידה.

4. השתמש בעדויות של למידת התלמידים כדי לזהות (א) תלמידים הזקוקים לזמן ותמיכה נוספים כדי להיות מיומנים; (ב) תלמידים הזקוקים להעשרה והרחבה של למידתם משום שהם כבר מיומנים מאוד; (ג) מורים שעוזרים לתלמידים להגיע להישגים ברמות גבוהות כך שחברי הקבוצה יוכלו לבחון את הפרקטיקות של מורים אלו; (ד) מורים הנאבקים לעזור לתלמידים להיות מיומנים כך שחברי הקבוצה יוכלו לסייע בהתמודדות עם הבעיה; (ה) מיומנויות או מושגים שאף אחד מהמורים לא הצליח לעזור לתלמידים להשיג ברמה הרצויה כך שהקבוצה תוכל להרחיב את למידתה מעבר לחבריה ולהפוך ליעילה יותר בהוראת מיומנויות או מושגים אלו.

5. צור תכנית התערבות מתואמת המבטיחה שהתלמידים הנאבקים להצליח יזכו בזמן ובתמיכה נוספים ללמידה בדרך הניתנת בזמן, מונחית, מאובחנת, מדויקת, והחשוב ביותר, שיטתית.

קישור למאמר המלא:

הסיכום נכתב ע"י ד"ר נתן ברבר ממכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya