כיצד מטרות הישג של סטודנטים מעצבות את אמונותיהם לגבי הוראה יעילה: מחקר לגבי 'גיבוש דמות מרצה'.

מאת: C Senko

Senko, C., Belmonte, K., & Yakhkind, A. (2012). How students' achievement goals shape their beliefs about effective teaching: A 'build-a-professor' study. British Journal of Educational Psychology, 82, 420-435.

 מבוא

 אילו איכויות של המורה מחשיבים הסטודנטים כחשובות ביותר? התשובה תלויה ככל הנראה בסטודנט. מחקר זה ניסה לאתר אמונות לגבי איכויות המורה המהותיות ביותר מבחינת מטרות ההישג האקדמיות של סטודנטים. מטרות. המחקר הנוכחי בחן את ההשערה שסטודנטים המכוונים למטרות פיתוח מומחיות (mastery goals) מעדיפים מורים שממריצים ומאתגרים אותם מבחינה אינטלקטואלית, בעוד שאילו המכוונים למטרות הפגנת יכולת (performance goals) מעדיפים מורים אשר מציגים את החומר בבהירות ומספקים רמזים ברורים לגבי הדרך להצלחה.

 המדגם

 המשתתפים היו 157 סטודנטים באוניברסיטה ציבורית 4-שנתית. שיטת המחקר. המשתתפים עיצבו את המרצה האידיאלי באמצעות צירוף היפותטי של תשע איכויות מוערכות של מורה, כגון התלהבות, בהירות בהצגת החומר, וסגנון הוראה אינטראקטיבי. ככל שהם רכשו יותר מכל אחת מאיכויות המורה, כך הם יכלו לרכוש פחות מהאחרות, דבר שאילץ את הסטודנטים להבחין בין איכויות הכרחיות לבין איכויות יוקרה נחשקות. ממצאים. מטרות ההישג של הסטודנטים תואמות להשקפותיהם לגבי איכויות המורה המהותיות ביותר.

מטרות פיתוח מומחיות ניבאו דרישה גדולה יותר למרצים המאתגרים סטודנטים מבחינה אינטלקטואלית ובעלי מומחיות נושאית, בעוד שמטרות הפגנת יכולת ניבאו דרישה גבוהה למרצים המציגים את החומר בבהירות ומספקים רמזים לגבי הדרך להצלחה בקורס.

מסקנות

הממצאים תומכים בתאוריות מתפתחות לגבי האופן שבו מטרות פיתוח מומחיות והפגנת יכולת דוחפות סטודנטים לחפש אחר סדרי יום לימודיים שונים, עם השלכות ברורות עבור התנסות הלמידה שלהם.

הסיכום נכתב ע"י ד"ר נתן ברבר ממכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya