כיצד מחזקים קורסים בהכשרת מורים את הביטחון העצמי של מורים ככותבים?

מקור :
 
Street, C., & Stang, K.K. (2009). In what ways do teacher education courses change teachers' self confidence as writers? Teacher Education Quarterly, 36(3).
 
המאמר תורגם, סוכם ונערך ע"י ד"ר פנינה כץ , מכון מופ"ת
 
מלות מפתח: הוראת כתיבה, מתכשרים להוראה, התפתחות מקצועית בכתיבה
 
רקע
מורים חשים חוסר בטחון עצמי וחוסר ידע כשהם נדרשים ללמד תלמידים לכתוב (Murphy,2003). תחושות אלה נובעות כנראה מההיסטוריות האישיות שלהם בכתיבה (Mathers et al., 2007, Street, 2003). ה-National Writing Project(NWP) הוא קבוצה המאמינה שמורים צריכים לחוש נוחות וביטחון בכתיבה לפני העיסוק בכך עם תלמידים. מחקרים מצביעים על כך שרוב המורים לא קבלו הכשרה להוראת כתיבה בבית-הספר (NWP & Nagin,2006) למרות מקומם המרכזי בפיתוח המתמשך של כישורי אוריינות של תלמידים (Allington & Johnston, 2000, Joyce, & Showers,2002). דגם הפיתוח המקצועי של מורים בתחום זה שהוצע ומופעל ע"י ה- NWP נמצא כיעיל ביותר בהציעו למורים את סוג התמיכה שהומלץ במחקר (, Street, & Stang, 2008 Lieberman, & Wood,2002, 2003).
דגם זה מטפל בשאלה של בניית הביטחון העצמי של מורים ככותבים בכך שהוא מציע להם התפתחות מקצועית משמעותית ונתמכת. נקודת המוצא היא המקום שבו כל מורה נמצא, והתחשבות בהיסטוריה האישית של כל אחד ובהשפעתה על היכולת או חוסר היכולת להשתמש בכתיבה בעבודה עם תלמידים.
התוכנית מופעלת למעלה מ- 20 שנה וממשיכה להוכיח את השפעותיה החיוביות ואת עדיפותה על פני תוכניות דומות (Marshal & Pritchard, 2002, Pritchard & Honeycutt,2006).
 
 הקורס שנבדק במחקר זה נבנה על בסיס התוכנית הנזכרת. שאלות המחקר היו: 1. אילו רמות של ביטחון עצמי היו למורי-תיכון כשהתחילו את לימודיהם? 2. מה השפיע על רמות ביטחון עצמי אלה? 3. מה הייתה השפעת הקורס על הביטחון העצמי שלהם ככותבים?
 
שיטת המחקר והקשרו – הקורס כוון למורים בפועל במטרה לשפר את כשירויות הכתיבה המקצועיות שלהם בכל תחומי הדעת. מטרה נוספת הייתה לעודד את המורים לשלב כתיבה בהוראה. המורים קבלו מטלות כתיבה, התוודעו למחקר על כתיבה, חקרו מקורות ופיתחו תחומי מומחיות משלהם בתחום זה.
המשתתפים היו 25 מסיימי לימודים לתואר שני שהיו מורי-תיכון בפועל. המחקר כלל שילוב של שיטה איכותית ושיטה כמותית.
 
הכשרת מורים ופיתוח סגל – ככל שעולה חשיבות הוראת הכתיבה בבתי הספר ( כאן,האמריקאים) כן מתחזק הצורך לבחון בחינה מתמשכת את הכשרת המורים ללמד כתיבה. מאחר שנמצא שהכשרת המורים הייתה מועטה תובנות המחקר חשובות למי שמבקש לקדם את התחום הן בתוכניות הכשרת המורים והן בתוכניות ההתפתחות המקצועית.
א.     הכשרת מורים והתפתחות מקצועית צריכות לצאת מהידע הקיים של המורים ולהכיר בביוגרפיית הכתיבה האישית שלהם בכתיבה כבעלת השפעה מרכזית על יכולותיהם. זהו אתגר להתמודד עם עמדות שליליות כלפי כתיבה מורים לא מעטים מחזיקים בהן, לכן על מורי המורים להדגיש תהליכי כתיבה בקורסים  שלהם  ובכך להשפיע ולשנות על עמדות אלה. Chambelss & Bass, 1995,Street & Stang,2008
 
ב.     ממצאי המחקר מצביעים על החשיבות של הכשרת המורים במסגרות של "קהיליות מעשה" (Lave & Wenger, 1991) כדי לקיים שיתוף מתמיד בתהליכי הכתיבה.
ג.      הזדמנויות להתפתחות מקצועית צריכות לטפח את הזהות של המורים ככותבים, שכן יש קשר בין תחושת היעילות במקצוע לבין פיתוח זהות מקצועית(Clifford & Green, 1996). למידה במסגרת של קהיליית מעשה מספקת בסיס להתנסויות למידה שבהן מורים לומדים כתיבה באמצעות כתיבה בחברת עמיתים תומכים ומחויבים.
כדי שמורים יראו עצמם כקהיליות כתיבה והוראה חשוב שמורי מורים ישלבו נושאים של ביוגרפיה, ביטחון עצמי ומיומנות בכתיבה בקורסי ההכשרה, ילמדו בקהיליות למידה ויטפחו את זהויות המורים גם ככותבים.
 
ביבליוגרפיה
Allington, R., & Johnston, P. (2000). What do we know about effective 4th grade teachers and their classrooms? Albany, NY: Uni. of Albany, State Uni. of NY,the NRCon English Learning & Achievement.
 
Chambelss, M.S., & Bass, J.A. (1995). Effecting changes in student teachers' attitudes toward writing, Reading Research and Instruction, 35(2), 153-160.
Clifford, E.F., & Green, V.P. (1996). The mentor – protégé relationship as a factor in pre-service education: a review of the literature, Early Childhood Development & Care, 125, 73-83.
 
Joyce, B., & Showers, B. (2002). Student achievement through staff development, 3rd edition, Alexandria, VA: Association of Supervision and Curriculum Development.
 
Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: legitimate peripheral participation, NY: Cambridge University Press.
 
Lieberman, A., & Wood, D. (2002). The National Writing Project, Educational Leadership, 59(6), 40-43.
 
Lieberman, A., & Wood, D. (2003). Inside The National Writing Project: Connecting network learning and classroom teaching, NY: Teachers College Press.  
 
Marshal, J., & Pritchard, R. (2002). Do NWP teachers make a difference? Findings from research on district-led staff development, The Quarterly, 24(3), 32-38.
 
Murphy, P. (2003). Discovering the ending in the beginning, Language Arts, 80(6), 461-469.
 
NWP & Nagin, C. (2006). Because writing matters: improving student writing in our schools, San Francisco: Jossey- Bass.
 
Pritchard, R., & Honeycutt, R. (2006). The process approach to writing instruction: examining its effectiveness, in: C.A., Macarthur & J, Fitzgerald (Eds.), Handbook of writing research. NY: The Guilford Press, 275-290.
 
Street, C. (2003). Pre-service teachers' attitudes about writing and learning to teach writing: implications for teacher educators, Teacher Education Quarterly, 30(3), 33-50.
 
Street, C., & Stang, K. (2008). Improving the teaching of writing across the curriculum: a model for teaching in-service secondary teachers to write, Action in Teacher Education, 30(1), 37-49.
 
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

ביבליוגרפיה
Allington, R., & Johnston, P. (2000). What do we know about effective 4th grade teachers and their classrooms? Albany, NY: Uni. of Albany, State Uni. of NY,the NRCon English Learning & Achievement.
 
Chambelss, M.S., & Bass, J.A. (1995). Effecting changes in student teachers’ attitudes toward writing, Reading Research and Instruction, 35(2), 153-160.
Clifford, E.F., & Green, V.P. (1996). The mentor – protégé relationship as a factor in pre-service education: a review of the literature, Early Childhood Development & Care, 125, 73-83.
 
Joyce, B., & Showers, B. (2002). Student achievement through staff development, 3rd edition, Alexandria, VA: Association of Supervision and Curriculum Development.
 
Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: legitimate peripheral participation, NY: Cambridge University Press.
 
Lieberman, A., & Wood, D. (2002). The National Writing Project, Educational Leadership, 59(6), 40-43.
 
Lieberman, A., & Wood, D. (2003). Inside The National Writing Project: Connecting network learning and classroom teaching, NY: Teachers College Press.  
 
Marshal, J., & Pritchard, R. (2002). Do NWP teachers make a difference? Findings from research on district-led staff development, The Quarterly, 24(3), 32-38.
 
Murphy, P. (2003). Discovering the ending in the beginning, Language Arts, 80(6), 461-469.
 
NWP & Nagin, C. (2006). Because writing matters: improving student writing in our schools, San Francisco: Jossey- Bass.
 
Pritchard, R., & Honeycutt, R. (2006). The process approach to writing instruction: examining its effectiveness, in: C.A., Macarthur & J, Fitzgerald (Eds.), Handbook of writing research. NY: The Guilford Press, 275-290.
 
Street, C. (2003). Pre-service teachers’ attitudes about writing and learning to teach writing: implications for teacher educators, Teacher Education Quarterly, 30(3), 33-50.
 
Street, C., & Stang, K. (2008). Improving the teaching of writing across the curriculum: a model for teaching in-service secondary teachers to write, Action in Teacher Education, 30(1), 37-49.
 
 

yyya