כיצד מורים מדברים על אי שוויון כלכלי? מורכבות ההוראה בבתי ספר יסודיים שיש בהם אינטגרציה על רקע סוציואקונומי

White, E., Mistry, R. S. & Chow, K. A. (2013). How Do Teachers Talk About Economic Inequality? The Complexity of Teaching at a Socioeconomically Integrated Elementary School. Analyses of Social Issues & Public Policy, 13, 1, 370-394

 

בתי ספר שיש בהם אינטגרציה מציבים בפני המורים המלמדים בהם אתגר מיוחד: ההתמודדות עם הפערים הסוציואקונומיים הנרחבים בין התלמידים השונים.

במסגרת מחקר זה רואיינו 25 מורים וגננות מגני טרום חובה ועד כיתות ו'. הראיונות הפתוחים התמקדו בדרכים שבהן מורים מטפלים בסוגיית חוסר השוויון ומקדמים חברויות בין תלמידים שיש ביניהם פערים כלכליים, ובאתגרים הניצבים בפניהם בעשותם כן.

על אף שנמצא כי הפער הכלכלי בין התלמידים השונים הוא נושא מדובר מאוד, המורים לא היו בטוחים כיצד לטפל בו בכיתה. מורים אחדים דיווחו כי ניסו (לשווא) להסוות את הפערים הסוציואקונומיים בין התלמידים, וכי הדבר הלך ונעשה קשה בכיתות הגבוהות.

בנוסף לכך, המורים תיארו אתגרים הקשורים בפערי הכוח והמעורבות בין ההורים ובהיעדר קרבה גיאוגרפית בין התלמידים.

הממצאים מדגישים את הצורך באסטרטגיות ספציפיות וברורות לטיפול בפערים הסוציואקונומיים בין תלמידים בסביבות בית ספריות אינטגרטיביות.

 

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

ממחסור לחוזקה: שינוי דפוס החשיבה אודות אי-שוויון בחינוך

סינתזה של מחקר על הקשר בין רקע חברתי-כלכלי, אי-שוויון, אקלים בית ספר והישגים אקדמיים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya