כיצד מדינות אחרות מעריכות את המורים?

Williams, J., & Engel, L. (2012). How do other countries evaluate teachers?. Phi Delta Kappan, 94(4), 53-57.

המאמר משווה בין מודלים להערכת מורים במדינות שונות כדי להבין כיצד הערכות האחריותיות של המורה מקושרות לשיפור הלמידה ולאפקטיביות של המורה.

המחברים מתבוננים בקהילות הלמידה המקצועית של מורים בפינלנד, באחריותיות הארגונית של Carrera Magisterial במקסיקו, מערכת וולונטרית של תשלום למורים המבוססת על ביצוע, כמו גם האחריותיות שהמורים מתמודדים עמה מצד ההורים וקהילות בית הספר ביפן ובדרום קוריאה. בנוסף, נידון הקשר בין אחריותיות חינוכית לבין ההישגים הלימודיים של התלמידים.

המחברים טוענים כי גובר השימוש במבחני הישגים של תלמידים בעולם וקובעי המדיניות החינוכית מסתכלים בתוצאות המבחן כדי להעריך את למידת התלמידים ואת בתי הספר.

בתי ספר רבים ברחבי העולם נדרשים כעת לדווח על הביצוע שלהם ולהשתמש בצורות שונות של נתוני הערכה פנימיים ו/או חיצוניים.
אולם, רוב המדינות אינן משתמשות בציוני מבחן ההישגים כאמצעים עיקריים להערכת המורים. בחלק מהמערכות, הערכת המורה מתבצעת בין המורה לבין המנהל, עם מעט נתונים פורמליים או רובריקות מתוחכמות ומכשירים.

דוגמא אחת לכך היא המערכת השנתית של הערכת המורים בסינגפור. כל מורה מוערך מדי שנה לפי הביצוע שלו/ה לפי מטרות מסוימות.

המורים מוערכים גם לפי "הפוטנציאל המוערך הנוכחי" שלהם (Currently Estimated Potential (CEP), המודד את הפוטנציאל ארוך הטווח שלהם ומזהה את צורכי ההכשרה ואת הנטייה הכללית.

דירוגי הביצוע של ההערכה הפורמלית ושל ה-CEP משמשים כדי לקבוע את הבונוסים השנתיים המוענקים עבור הביצוע.

מערכת CEP מדגישה תחומים של שיפור, בייחוד עבור מורים מתחילים, שאומנו באינטנסיביות על ידי מנטור, וקיבלו שנה אחת כדי להראות שיפור.

מרכיב מרכזי אחר הוא "חבילה" של קריטריונים ששימשו כדי להעריך את הביצוע של המורה, הכוללת ציוני מבחן ומידע לגבי שיתוף פעולה עם עמיתים ועם הקהילה שלהם (Tucker, 2011).

בפינלנד, מבחנים אינם משחקים תפקיד בהערכת המורה. המבחנים המתוקננים היחידים הם הערכות המבוססות על מדגם הניתנות בכיתות ו' עד ט' כדי ליידע לגבי ההחלטות בנוגע למדיניות ולתכניות הלימודים, ומבחן לתעודת הבגרות לצורך כניסה לאוניברסיטה.

התלמידים הפיניים נבחנים, כמובן מגיל מוקדם ולעתים קרובות, אבל בצורה של הערכה מעצבת בכיתה כדי לסייע למורים לשפר את ההוראה ולזהות תלמידים הזקוקים לתמיכה נוספת.

לעומת זאת, הבחינה משחקת תפקיד גדול יתר על המידה ביפן ובייחוד בקוריאה, אבל לבחינות הכניסה לאוניברסיטה, ולא המבחנים המתוקננים לתלמידים הניתנים בבית הספר, יש השפעה רבה מאוד.

 ראה גם :

יישום המדידות של אפקטיביות המורים בארה"ב

The Professional Lives of Teachers in Singapore

Authentic and conventional assessment in Singapore schools
תקציר באנגלית במאגר ERIC

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya