כיצד לשפר את פרקטיקות ההוראה: תפקידם של ההנעה של המורה, של הגורמים הארגוניים ושל פרקטיקות המנהיגות

Thoonen, Erik E. J., Sleegers, Peter J. C., Oort, Frans J., Peetsma, Thea T. D., Geijsel, Femke P.
" How to Improve Teaching Practices: The Role of Teacher Motivation, Organizational Factors, and Leadership Practices", Educational Administration Quarterly; Aug2011, Vol. 47 Issue 3, p496-536.

 

כיצד לשפר את פרקטיקות ההוראה: תפקידם של ההנעה של המורה, של הגורמים הארגוניים ושל פרקטיקות המנהיגות . מחקר זה התכוון לבחון את ההשפעה היחסית של פרקטיקות המנהיגות שמעצבות מחדש, של התנאים הארגוניים בבית הספר, של גורמי ההנעה של המורה ושל למידת המורה על פרקטיקות ההוראה.

הנתונים נאספו מסקר שנערך בקרב 502 מורים מ-32 בתי ספר יסודיים בהולנד.

ממצאים: התוצאות מציעות שהמעורבות של המורים בפעילויות של למידה מקצועית, בייחוד התנסות מסוימת ורפלקציה, היא מנבא חזק עבור פרקטיקות ההוראה.

נראה כי תחושת המסוגלות העצמית של המורים היא הגורם ההנעתי החשוב ביותר המסביר את למידת המורה ואת פרקטיקות ההוראה. הגורמים ההנעתיים גם מתווכים בין ההשפעות של התנאים הארגוניים בבית הספר ושל פרקטיקות המנהיגות על למידת המורה ועל פרקטיקות ההוראה.

לבסוף, פרקטיקות המנהיגות שניתן לעצבן מחדש מעוררות את הלמידה המקצועית של המורים ואת ההנעה שלהם ומשפרות את התנאים הארגוניים בבית הספר.

מסקנות: עבור מנהיגי בית הספר, נדרש שילוב של התנהגויות מנהיגות שניתן לעצבן מחדש כדי לטפח את למידת המורים ולשפר את פרקטיקות ההוראה.

נדרש מחקר נוסף כדי לבחון את ההשפעות היחסיות של ממדי המנהיגות שניתן לעצבם מחדש על התנאים הארגוניים בבית הספר, על ההנעה של המורה, ועל הלמידה המקצועית בבתי הספר. לבסוף, התנאים עבור שיפור בית הספר נבחנו בנקודת זמן אחת.
חשיבות המחקר לגבי שיפור בית הספר היא כי ביכולות של הנהגת בית הספרלהוביל לצמיחה שלו ולסמן את ההשפעות שלהם על פרקטיקות ההוראה.


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  או בנושא זה בכתב העת 4 הממים, גיליון מספר 25 שנושאו מוטיבציה של המורים בעבודתם – כיצד?בכתובת http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/106695/25.pdfאוח, חינוך יסודי, מינהל בית ספרי, ירחונים

  פורסמה ב 08/01/2012 ע״י מלכה וידיסלבסקי

  או בנושא זה בכתב העת 4 הממים, גיליון מספר 25 שנושאו מוטיבציה של המורים בעבודתם – כיצד?בכתובת http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/106695/25.pdfאוח, חינוך יסודי, מינהל בית ספרי, ירחונים

  פורסמה ב 08/01/2012 ע״י מלכה וידיסלבסקי
  מה דעתך?
yyya