כיצד למנוע שימוש באלכוהול ובסמים בקרב תלמידים באזורים אמידים: מחקר איכותני על מוטיבציה וגישות למניעה

מאת: Pia Kvillemo

Kvillemo, Pia (2021). How to prevent alcohol and illicit drug use among students in affluent areas: a qualitative study on motivation and attitudes towards prevention. Substance Abuse Treatment, Prevention & Policy, 16, 1, 1-13

המניעים לשימוש בסמים בקרב תלמידים אינם רק הנאה או רצון להתמודד עם מצבים מלחיצים. המניע הבולט ביותר הוא התשוקה להרגיש חלק מהמילייה החברתי וכן להשיג או לשמר סטטוס חברתי גבוה בקרב קבוצת השווים. תלמידים רבים חוששים להיות מודרים מפעילויות חברתיות נחשקות אם יתנזרו מסמים.

המניעים להתנזרות מסמים הם שאיפות להצליח בלימודים, רצון לעסוק בפעילויות הדורשות פיכחון, השפעה הורית ורצון להישאר בריא.

התלמידים שהשתתפו במחקר נקטו גישות שליליות כלפי מאמצי המניעה הנוכחיים הנהוגים בבתי הספר, ובעיקר כלפי התערבויות הכרוכות בדיווח לרשויות. תחת זאת מעדיפים התלמידים לקבל מידע אמין ממקורות אמינים, אמצעים פיקוח נוקשים יותר, מעורבות הורית גדולה יותר וכן פעילויות פנאי חברתיות שאינן כרוכות בסמים. לדעת התלמידים, לטיפול במשתמשים בסמים יש להעדיף התערבויות בלתי-שיפוטיות השומרות על חשאיות.

למאמר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא בעיות משמעת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya