כיצד למנוע דיון שטחי בפורום המתוקשב בבתי הספר

לטקסט המלא - ראו קובץ מצורף מצד ימין.
 
אחת הבעיות העיקריות בפורומים חינוכיים בבתי ספר היא הפיכת הדיונים לשטחיים וטכניים באופן שלא מפתח חשיבה אצל מורים תלמידים. שרוב הדיונים מתנהלים מבלי שהכותב יורד לסוף דעתו של האדם לו הוא מגיב. הדו שיח המובא כאן במקור מהפורומים של צפונט מלמד על הדילמות האסטרטגיות שרצוי לנקוט בהן על מנת למנוע דיון שטחי בפורום הממוחשב. רצוי לקיים "הכשרת לבבות" של התלמידים ולהסביר להם מראש את הציפיות מהם ואת חשיבות הדיון בפורום. המורים עצמם צריכים להביא דוגמא ביצירת "שרשור" מעמיק בדיון בפורום. חשוב לשוב ולשוחח עם התלמידים על חשיבות פעולת השרשור ומשמעותה. 
 יש להרבות בהצגת דילמות ואף לזמן לילדים נושאים שאין להם פתרון ברור או מוסכם. ששאלת רפלקציה או משוב יכולה לפתוח פתח לתגובות באתר. עוד מומלץ כי מורים יקיימו תורניות בקבוצות הדיון השונות על מנת להגיב במהירות לדברי התלמידים וליצור נוכחות לה מודעים התלמידים. חשוב מבחינת המורים למנוע חזרה על אותם נושאים בפורום ובכך גם שעמום ודעיכה של פעילות הילדים שהתנסו כבר באותם נושאים. חשוב להימנע מ"פינג פונג" מורה תלמיד המבוסס על זכירה של מידע וללא חשיבה.
 
למידע נוסף:

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    ישנה תוכנת דיונים גרפית בשם "דיגלו" שפותחה בביה"ס לחינוך של האוניברסיטה העברית יחד עם חוקרים באירופה שהופכת את הדיון הממוחשב למעמיק ורציני יותר. הדיון אינו טקסטואלי אלא גרפי, בנוסף לכך התלמידים צריכים לבחור בועית שיש לה משמעות (בועית לשאלה, נימוק, טענה וכדומה).עוד פרטים על התוכנה הזו אפשר לקבל במשרדה של מנהלת הפרוייקט ראומה דה גרוט, ביה"ס לחינוך, האוניברסיטה העברית ירושלים.

    פורסמה ב 22/06/2007 ע״י יורם חיים
    מה דעתך?
yyya